A A+ A++

Rozwój metod sztucznej inteligencji i inżynieria wiedzy

Priorytetowy Obszar Badawczy Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych (POB2)

 

Rozwój metod sztucznej inteligencji i  inżynieria wiedzy

Rozwój metod sztucznej inteligencji nie byłby możliwy, gdyby nie prace ukierunkowane na opracowanie nowych narzędzi i metod, które poprawiają obecnie istniejące rozwiązania. To dzięki badaniom podstawowym nad metodami uczenia maszynowego jesteśmy w stanie odnosić coraz większe sukcesy aplikacyjne, w tym w takich zagadnieniach, jak rozpoznawanie obrazów, rozumienie języka naturalnego, diagnozowanie i przewidywanie uszkodzeń, analiza sieci społecznych. Coraz lepiej jesteśmy też w stanie zrozumieć wiedzę wydobytą z systemów uczących się co zawdzięczamy pracom  nad inżynierią wiedzy i rozwojem koncepcji jej reprezentacji w tym w sposób zrozumiały dla człowieka. Metody sztucznej inteligencji to w dużej mierze rozwiązania czerpiące inspiracje z obserwacji różnych organizmów i procesów naturalnych. Tak powstały sztuczne sieci neuronowe oraz szereg metod optymalizacyjnych jak algorytmy genetyczne i ewolucyjne, czy też algorytmy rojowe. Powyższe zagadnienia stanowią podstawę prac prowadzonych przez naukowców skupionych w podobszarze „Rozwój metod sztucznej inteligencji oraz inżynieria wiedzy”

Tematy badawcze

Rozwój metod uczenia maszynowego

Inżynieria i reprezentacja wiedzy

Rozwój metod optymalizacji

Koordynator podobszaru: dr hab. inż. Marcin Blachnik

Zapraszamy do kontaktu z naszymi naukowcami!

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie