A A+ A++

Podobszar Dźwięk i wibracje

Priorytetowy Obszar Badawczy Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych (POB2)

Podobszar Dźwięk i wibracje

Analiza dźwięku i wibracji to bardzo szeroki obszar badawczy, który obejmuje wiele dziedzin techniki takich, jak: przetwarzanie i automatyczna ekstrakcja wiedzy z utworów muzycznych, analiza pola akustycznego, przetwarzanie i kodowanie sygnałów nagrań dźwiękowych, predykcyjne kodowanie mowy, polepszanie jakości nagrań i usuwanie zakłóceń, identyfikacja mówcy, wykrywanie kierunku nadchodzenia dźwięku, automatyczne rozpoznawanie mowy, formowanie wiązki, synteza dźwięku, echolokacja, aktywna redukcja drgań i hałasu, analiza wibracyjna maszyn czy wykrywanie i predykcja uszkodzeń urządzeń mechanicznych na podstawie analizy drgań i dźwięku. Wszystkie te aspekty zebrane są w ramach Podobszaru Badawczego: Dźwięk i wibracje.
Prace badawcze prowadzone w ramach niniejszego podobszaru badawczego skupiają się zarówno wokół rozwoju klasycznych metod i algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów, jak też sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego rozumianych klasycznie (tj. strategie optymalizacyjne i tradycyjne metody klasyfikacji), ale także współczesnych technik związanych z uczeniem głębokim.
 

Tematy badawcze

Informatyka muzyczna

Diagnostyka wibroakustyczna obiektów technicznych

Analiza teoretyczna algorytmów adaptacyjnych

Sterowanie dźwiękiem i drganiami

Metody wykorzystujące ultradźwięki

Synteza i generacja pól losowych

Biometria głosu

Nowoczesne systemy do pomiarów drgań

Emisja akustyczna

Koordynator: dr hab. inż. Dariusz Bismor, prof. Pol. Śl.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi naukowcami!

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie