A A+ A++

Międzynarodowy Zespół Doradczy POB2

W skład Zespołu Doradczego POB2 wchodzi obecnie w skład 13 osób reprezentujących zarówno naukę jak i przemysł. 

Prof. Andrzej Bargieła, University of Nottingam, UK

Andrzej Bargieła ukończył studia na wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w 1978r, uzyskał doktorat (PhD) na University of Durham (UK) w 1984r oraz habilitację (Readership) na Nottingham Trent University (UK) w 1992r. W 1996r uzyskał tytuł profesora (UK) a w 2005r Prezydent RP nadał mu polski tytuł profesora nauk technicznych. W 2007 roku profesor Bargieła przeniósł się do University of Nottingham i objął stanowisko szefa Wydziału Computer Science (UNMC) (2007-2010) a następnie stanowisko Dyrektora Internacjonalizacji (UNUK).
Działalność naukowa profesora Bargieły skupia się na Inteligencji Obliczeniowej, przetwarzaniu informacji granularnej oraz modelowaniu i symulacji systemów z niepewnością. Profesor Bargieła pracował jako Visiting Professor na: University of Canterbury (New Zealand), Tokyo Institute of Technology (Japan), University of Alberta (Canada), Helsinki University of Technology (Finland) i University of Bari (Italy) oraz slużył jako Prezydent Europejskiego Council for Modelling and Simulation w latach (2002-2006) i (2010-2012).

Jarosław Czaja, Future Processing CEO, Polska

Jarosław Czaja jest założycielem Future Processing (FP) - firmy zajmującej się outsourcingiem IT oraz CEO Autonomous Systems - spółki rozwijającej technologię jazdy autonomicznej. Jarosław uzyskał tytuł magistra Informatyki w 2003 roku na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Spędził również rok na Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii w ramach wymiany studenckiej będącej częścią projektu Erasmus.
Finalista prestiżowego konkursu „Przedsiębiorca Roku” organizowanego przez EY w 2013 roku, wyróżniony w rankingu Pulsu Biznesu „500 menedżerów”, promującym najlepszych polskich przedsiębiorców, prelegent na licznych konferencjach i wydarzeniach branżowych.

Prof. Cesar Ignacio Garcia-Osorio, University of Burgos, Hiszpania

César Ignacio García-Osorio uzyskał tytuły licencjata i magistra informatyki na Universidad de Valladolid (Hiszpania) odpowiednio w 1994 i 1996 roku. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora na University of Paisley (obecnie University of the West of Scotland) za pracę na temat eksploracji danych i wizualizacji. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują wybór instancji, big data, eksplorację danych i wizualizację. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Universidad de Burgos (Hiszpania) na Wydziale Informatyki, gdzie prowadzi zajęcia z “Intelligent Systems”, “Languages Processors” oraz “Unsupervised Learning”.
Jest koordynatorem grupy badawczej ADMIRABLE (Advanced Data MIning Research And Business intelligence / Big data / Bioinformatics LEarning). Był głównym badaczem w kilku regionalnych i krajowych projektach dotyczących podstawowych i stosowanych badań uczenia maszynowego oraz koordynatorem programów doktoranckich: „Engineering Research” (kursy od 2009/2010 do 2012/2013) oraz „Industrial Technologies and Civil Engineering” ( od lipca 2015). Obecnie jest członkiem Senatu i Governing Council Uniwersytetu w Burgos.

Dr Michael Hayball, Technical Director, Feedback Medical Ltd, Wielka
Brytania

Mike pełni obecnie funkcję Dyrektora Technicznego (Technical Director) w brytyjskiej firmie Feedback Medical Ltd. W przeszłości odgrywał kluczowe role w projektowaniu i rozwoju platform Cadran i TexRAD, służących do analizy obrazów medycznych. Swoją karierę rozpoczynał jako fizyk medyczny w Addenbrooke’s Hospital w Cambridge, w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował nad systemami obrazowania serca. W 2001 r. założył firmę Cambridge Computed Imaging Ltd (obecnie Feedback Medical Ltd) oraz współpracował z firmami Kodak, GE i Siemens. Mike ma szerokie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu na rynek nowatorskich systemów przetwarzania i analizy obrazów medycznych.

Prof. Janusz Kacprzyk, IBS PAN, Polska

Profesor Janusz Kacprzyk to wybitny specjalista z zakresu logiki rozmytej i systemów wspomagania decyzji. Zajmuje się także programowaniem ewolucyjnym i sieciami neuronowymi. Jego doświadczenie i fakt, że od lat związany jest z Politechniką Śląską powodują, że będzie on niezwykle cennym członkiem Rady.

Prof. Aleks Kwiliński, The London Academy Science and Business, Wielka Brytania

Ekonomista i przedsiębiorca. Zainteresowania naukowe – gospodarka informacyjna, inteligencja sztuczna, technologie kognitywne, blockchain, układy technologiczne, zarządzanie strategiczne, zrównoważony rozwój.

Prof. Jean-Charles Lamirel, Université de Strasbourg, Francja

Profesor Jean-Charles Lamirel to uznany na świecie naukowiec zajmujący się zagadnieniami związanymi z uczeniem maszynowym, analizą tekstu (text mining) oraz klasyfikacją z użyciem sieci neuronowych. Profesor jest od lat zaprzyjaźniony z Politechniką Śląską, brał udział w kilku edycjach konferencji Beyond Databases Architectures, and Structures organizowanej przez Instytut Informatyki oraz prowadził wykłady dla studentów informatyki jako profesor wizytujący.

Dr. habil. Bertrand Le Saux, Senior Scientist, European Space Agency, Włochy

Bertrand Le Saux jest naukowcem w Europejskiej Agencji Kosmicznej (w Laboratorium Φ-lab, ESRIN) zajmującym się projektowaniem systemów do analizy i przetwarzania obrazów z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji. Jego zainteresowania badawcze obejmują metody statystyczne, algorytmy uczenia maszynowego, przetwarzania obrazów i wizji komputerowej, a w swoich pracach skupia się na rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z satelitarną obserwacją Ziemi.

Prof. Zbigniew Michalewicz, University of Adelaide, Australia

Zbigniew Michalewicz pełni funkcję Chief Scientist w firmie Complexica zajmującej się oprogramowaniem wykorzystującym sztuczną inteligencję do wspomagania biznesu. Jest również emerytowanym profesorem w School of Computer Science, University of Adelaide oraz profesorem w Instytucie Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Opublikował ponad 300 artykułów i 15 książek; między innymi monografię Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs (3 edycje, kilka tłumaczeń), Adaptive Business Intelligence, bestseller naukowy How to Solve It: Modern Heuristics (2 wydania, kilka tłumaczeń). Inne książki to Handbook of Evolutionary Computation, Winning Credibility: A guide to build a business from a riches to riches, Puzzle-Based Learning: An Introduction to critical thinking, mathematics, and problem-solving, A Guide to Teaching Puzzle-based Learning oraz ostatnio (2021) The Rise of Artificial Intelligence: Real-world applications for revenue and margin growth.

Prof. Witold Pedrycz, University of Alberta, Kanada

Witold Pedrycz jest profesorem i Canada Research Chair (CRC) w dziedzinie inteligencji obliczeniowej w Department of Electrical and Computer Engineering, University of Alberta, Edmonton, Canada. Pracuje również w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk, IEEE Life Fellow oraz Fellow of the Royal Society of Canada.
Jego główne kierunki badawcze obejmują inteligencję obliczeniową, obliczenia granularne, odkrywanie wiedzy, data science, sieci neuronowe oparte na wiedzy oraz inżynierię sterowania. Prof. Pedrycz energicznie angażuje się w działalność redakcyjną. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopism Information Sciences oraz WIREs Data Mining and Knowledge Discovery. Profesor jest absolwentem Politechniki Śląskiej i jest z nią wciąż silnie związany.

Prof. Zbigniew Raś, University of North Carolina at Charlotte, USA

Prof. Zbigniew Ras jest profesorem informatyki i dyrektorem laboratorium KDD na University of North Carolina w Charlotte. Jest również profesorem w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Posiada stopień doktora Uniwersytetu Warszawskiego oraz stopień doktora habilitowanego PAN. W 2012 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora zwyczajnego. Obszary specjalizacji prof. Rasia obejmują Knowledge Discovery and Data Mining, Recommender Systems, Health Informatics, Granular Computing, wyszukiwanie informacji muzycznych i sztukę. Jest redaktorem naczelnym Journal of Intelligent Information Systems (Springer) i członkiem kilku rad redakcyjnych w innych czasopismach. Jest autorem 350+ publikacji oraz redaktorem / autorem ponad 50 książek wydanych przez Springer i North Holland. Otrzymał wiele nagród, w tym Harshini V. de Silva Graduate Mentor Award i Alcoa Foundation Outstanding Faculty Award, obie na UNC Charlotte. Prof. Ras otrzymał prestiżowe granty i kontrakty od NSF, DOD / ARO, ONR, SAS, ORNL, DOE i IBM.

Prof. Anatoly Sachenko, Ternopil National Economic University, Ukraina

Anatoliy Sachenko ukończył Politechnikę Lwowską na Ukrainie w 1968 r. i uzyskał stopień doktora we Lwowskim Instytucie Fizyki i Mechaniki w 1978 r. oraz stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechniki i informatyki w Leningradzkim Instytucie Elektrotechnicznym w Rosji w 1988 r. Obecnie jest profesorem i kierownikiem Zakładu Informatycznych Systemów Komputerowych oraz Principal Investigator Instytutu Inteligentnych Systemów Komputerowych Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego oraz wykładowcą w niepełnym wymiarze godzin na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Był też profesorem na Uniwersytecie New Hampshire w USA.
Obszary zainteresowań badawczych: rozproszone sieci sensorowe, inteligencja obliczeniowa w zastosowaniach, cyberbezpieczeństwo, bezprzewodowe sieci sensorowe, przetwarzanie obrazu i rozpoznawanie wzorców, edukacja w dziedzinie informatyki i inżynierii, zarządzanie projektami IT. Opublikował ponad 570 artykułów i był promotorem 21 prac doktorskich. Pełni funkcję General Chairman konferencji IEEE IDAACS, od 2001 r. oraz jest redaktorem naczelnym International Journal for Computing oraz International Journal of Information Engineering and Electronic Business. Uzyskał ponad 70 patentów byłego Związku Radzieckiego i Ukrainy, a od 1991 r. Jest Honorowym Wynalazcą Ukrainy. Jest IEEE Life Senior Member oraz wiceprzewodniczącym I&M / Computational Intelligence Joint Societies Chapter IEEE Ukraine.

Dr Jan Winkler, Atkins SNC-Lavalin, Dania

Jan Winkler jest dyrektorem ds. Geomatyki w Atkins SNC-Lavalin. Odpowiada za zarządzanie wiedzą i rozwój opartego na wizji monitorowania stanu strukturalnego, sztucznej inteligencji i inspekcji z wykorzystaniem dronów. Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, tytuł magistra i doktora w dyscyplinie inżynieria lądowa uzyskał w 2014 r. na DTU w Danii. Pracując nad doktoratem w 2013 r. był przez rok wizytującym badaczem na University of Texas w Austin. Recenzuje artykuły w ASCE Journal of Bridge Eng. i IABSE Journal of Structural Eng. Jest gościnnym wykładowcą i doktorem doradcą przemysłowym w duńskim DTU. Laureat prestiżowej nagrody IABSE Award 2019 oraz International Association for Shell and Spatial Structures IASS Hangai Prize 2011. Jest także finalistą UK National Transport Awards 2016.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie