A A+ A++

Podobszar Obraz Cyfrowy

Priorytetowy Obszar Badawczy Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych (POB2)

 

Podobszar Obraz Cyfrowy

Automatyczne przetwarzanie i analiza danych obrazowych są istotne szczególnie teraz, gdy liczba rodzajów i ilość dostępnych danych obrazowych – często o zróżnicowanej jakości – stale rośnie, przez co ich ręczna analiza staje czasochłonna, kosztowna i często niemożliwa. Istnieją dziedziny, takie jak na przykład medycyna, w których zapewnienie powtarzalności analizy i odporności algorytmów na dane niskiej lub zmiennej jakości są krytyczne w praktycznych zastosowaniach.  Prace podejmowane w ramach Podobszaru Badawczego OC obejmują zarówno rozwijanie algorytmów przetwarzania i analizy obrazów opartych na technikach przetwarzania sygnałów, wizji komputerowej oraz klasycznego i głębokiego uczenia maszynowego, ale także wykorzystanie opracowywanych podejść w rzeczywistych problemach z zakresu obrazowania medycznego, satelitarnego, detekcji i rozpoznawania obiektów, diagnostyki maszyn i wielu innych. Algorytmy sztucznej inteligencji i przetwarzania danych – zwłaszcza wykorzystujące techniki uczenia głębokiego – rozwijane w ramach OC są często generyczne i znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu problemów związanych z przetwarzaniem danych nieobrazowych.
Najważniejsze obszary tematyczne eksplorowane w ramach Podobszaru OC mogą zostać podzielone na te, które dotyczą rozwijania algorytmów przetwarzania konkretnych rodzajów danych obrazowych oraz na obszary, w których nacisk położony jest na rozwój narzędzi przetwarzania i analizy dowolnych obrazów cyfrowych.

Zastosowania algorytmów przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych

Przetwarzanie i analiza obrazów satelitarnych i astronomicznych

Przetwarzanie i analiza obrazów w zastosowaniach przemysłowych

Przetwarzanie i analiza obrazów medycznych

Algorytmy i narzędzia przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych

Redukcja szumów w danych obrazowych i w sekwencjach wideo oraz ocena jakości obrazów cyfrowych

Detekcja i rozpoznawanie obiektów w obrazach i strumieniach wideo, analiza sekwencji wideo

Analiza i przetwarzanie wielo- i hiperspektralnych danych obrazowych

Pozostałe tematy

Techniki wizualizacji danych

Kompresja danych obrazowych

Techniki biometryczne i interfejsy człowiek-komputer

Koordynator podobszaru: dr hab. inż. Jakub Nalepa

Zapraszamy do kontaktu z naszymi naukowcami!

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie