A A+ A++
Zarządzanie programem IDUB

Zarządzanie programem IDUB

Komitet sterujący

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
 • dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ – Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji
 • prof. dr hab. inż. Joanna Polańska – Koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana Medycyna
 • dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ – Koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych
 • dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ – Koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego Materiały Przyszłości
 • dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ – Koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego Inteligentne Miasta i Mobilność Przyszłości
 • dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ – Koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego Automatyzacja Procesów i Przemysł 4.0
 • dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ – Koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego Ochrona Klimatu i Środowiska, Nowoczesna Energetyka
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 • Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

Zespół projektowy

Kierownik:

 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Anna Chrobok - Dyrektor Kolegium Studiów
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Wieczorek - Dyrektor Szkoły Doktorów
 • Aleksander Chomiakow - Dyrektor Administracyjny
 • Krystyna Pręda - Kwestor
 • dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ - Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych
 • Magdalena Kudewicz-Kiełtyka - Kierownik Biura Rozwoju
 • Marta Snopkowska - Kierownik Biura Badań Naukowych
 • dr hab. Renata Frączek - Dyrektor Biblioteki Głównej
 • dr inż. Marcin Górski - Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami
 • dr inż. Magdalena Letun-Łątka - Dyrektor Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
 • dr inż. Grzegorz Kłapyta - Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą
 • Grażyna Maszniew - Kierownik Centrum Obsługi Studiów
 • Beata Borszcz-Grela - Kierownik Działu Spraw Osobowych
 • dr inż. Jerzy Mościński - Dyrektor Centrum Informatycznego
 • Małgorzata Rąb - Kierownik Biura Karier Studenckich

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie