A A+ A++
Doskonałość naukowa

Doskonałość naukowa

Zadanie 5: Premiowanie publikowania w czasopismach TOP1, TOP10, monografii w prestiżowych wydawnictwach, w czasopismach Nature i Science oraz uzyskania statusu Highy Cited Researcher

 • publikacje TOP10 kwotą 1500 zł przez 12 miesięcy,
 • publikacje TOP1 kwotą 3500 zł przez 12 miesięcy,
 • publikacje w głównych wydaniach Nature i Science 10 000 zł przez 12 miesięcy
 • uzyskanie statusu HiCi – trwały wzrost wynagrodzenia o 5000 zł oraz dodatkowo 10 000 zł przez 12 miesięcy

Finansowanie: 30 500 000,00 zł (IDUB) + 8 000 000,00 złZadanie 6: Pakiet działań projakościowych zwiększających zdolność pozyskiwania projektów międzynarodowych w programie typu Horyzont 2020, w szczególności ERC

 • wyłanianie liderów naukowych zdolnych pozyskiwać granty ERC i inne w programie Horyzont,
 • udzielanie grantów na przygotowanie wniosków projektowych,
 • zwiększenie wynagrodzenia o łączną kwotę 10 000 zł miesięcznie w okresie realizacji projektu dla zespołu projektowego, który złoży wniosek i otrzyma projekt Horyzont w roli lidera w konsorcjum oraz o 4000 zł miesięcznie
 • zwiększenie wynagrodzenia o łączną kwotę 4 000 zł miesięcznie w okresie realizacji projektu dla zespołu projektowego, który złoży wniosek i otrzyma projekt Horyzont w roli partnera w projekcie.

Finansowanie: 15 200 000,00 zł (IDUB) + 2 200 000,00 złZadanie 16: Zatrudnienie wybitnych profesorów

 • zatrudnienie średniorocznie co najmniej 6 wybitnych naukowców spełniających wymagające kryteria zdefiniowane we wniosku

Finansowanie: 14 000 000,00 zł (IDUB) + 2 600 000,00 złZadanie 17: Zatrudnienie wybitnych młodych pracowników

 • zatrudnienie średniorocznie co najmniej 6 wybitnych młodych naukowców, spełniających wymagające kryteria zdefiniowane we wniosku

Finansowanie: 8 000 000,00 zł (IDUB) + 1 500 000,00 złZadanie 20: Utworzenie instytutów badawczych

 • zaoferowanie możliwości utworzenia instytutów badawczych osobom spośród pracowników Uczelni oraz spoza, które chciałyby realizować grant ERC na Politechnice Śląskiej lub posiadają imponujący dorobek w zakresie publikacji TOP1 i realizacji projektów europejskich

Finansowanie: 1 100 000,00 zł (IDUB)Zadanie 21: Wsparcie dla prowadzenia badań przełomowych

 • finansowanie rocznie co najmniej 6 projektów na badania przełomowe

Finansowanie: 4 200 000,00 zł (IDUB) + 800 000,00 złZadanie 22: Wsparcie rozpoczęcia działalności badawczej w obszarze zgodny z POB

 • finansowanie co najmniej 20 projektów dla młodych pracowników na rozpoczęcie działalności w ramach POB

Finansowanie: 4 200 000,00 zł (IDUB)Zadanie 23: Wsparcie publikowania z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi oraz partnerami przemysłowymi

 • premiowanie każdej wysoko punktowanej publikacji wydanej we współpracy międzynarodowej lub z partnerem przemysłowym

Finansowanie: 6 900 000,00 zł (IDUB) + 1 800 000,00 złŁączne finansowanie działań w ramach doskonałości naukowej: 101 000 000,00 zł

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie