A A+ A++
Kształcenie studentów i doktorantów

Kształcenie studentów i doktorantów

Zadanie 10: Włączenie studentów w badania naukowe

  • rozwój kształcenia PBL – 100 projektów w semestrze
  • projekty Studenckich Kół Naukowych – 100 projektów w semestrze
  • wdrożenie harvardzkiej metody zajęć interaktywnych oraz oxfordzkiej metody organizacji i zaliczania zajęć w ramach odpowiednich przedmiotów

Finansowanie: 22 500 000,00 zł (IDUB) + 3 800 000,00 zł (PO WER)Zadanie 11: Wsparcie wybitnych doktorantów w szkole doktorskiej i wsparcie umiędzynarodowienia szkoły doktorskiej

  • 100% wyższe stypendium dla najlepszych doktorantów z kraju i z zagranicy,
  • pakiet mobilnościowy,
  • grant dla doktorantów z zagranicy

Finansowanie: 19 400 00,00 zł (IDUB) + 4 500 000,00 zł (PO WER)Zadanie 14: Utworzenie Centrum Kreatywności

  • odrestaurowanie i wyremontowanie przez studentów budynku odkupionego w 2019 r. od miasta Gliwice
  • uruchomienie Centrum Kreatywności jako miejsca twórczości i realizacji projektów studenckich

Finansowanie: 10 000 000,00 zł (IDUB) + 850 000,00 złZadanie 25: Uruchomienie programów zachęty w celu pozyskania najlepszych kandydatów na studia

  • prowadzenie atrakcyjnego programu mentorskiego dla studentów, a także programu wsparcia dla najlepszych kandydatów z zagranicy
  • wsparcie mentorów

Finansowanie: 19 000 000,00 zł(IDUB) + 3 150 000,00 złŁączne finansowanie działań w ramach kształcenia studentów i doktorantów: 83 200 000,00 zł

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie