A A+ A++
Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie

Zadanie 4: Skumulowana inwestycja finansowa w rozwój umiędzynarodowienia

  • zmiana wewnętrznego algorytmu podziału subwencji – zastosowanie co najmniej 3-krotnie większych udziałów składników związanych z umiędzynarodowieniem niż w algorytmie ministerialnym wyliczeń subwencji dla Uczelni
  • wzrost subwencji rozdzielanej na jednostki z tytułu wzrostu wskaźników umiędzynarodowienia oraz kosztów aktywnej promocji zagranicznej: szkoły otwarte, wizyty studyjne, wizyty w szkołach średnich i na uniwersytetach za granicą

Finansowanie: 31 500 000,00 zł (IDUB) + 5 250 000,00 złZadanie 8: Złożenie wniosków o akredytacje międzynarodowe

  • uzyskanie kolejnych 20 akredytacji EUR-ACE Label
  • uzyskanie 3 akredytacji ABET
  • akredytowanie laboratoriów dla każdego POB

Finansowanie: 3 200 000,00 zł (IDUB) + 735 000,00 złZadanie 12: Zawarcie umów o podwójnym dyplomowaniu i podwójnych doktoratach, a także uruchomienie odpowiednich programów

  • uruchomienie kolegium studiów we współpracy z uczelnią zagraniczną
  • zaproponowanie wyróżniającym się doktorantom uczelni iż zespołów badawczych, w których mogliby realizować podwójny doktorat

Finansowanie: 3 400 000,00 zł (IDUB) + 200 000,00 złZadanie 18: Zapraszanie na Uczelnię wybitnych osób z zagranicy, aktualnie realizujących granty ERC i laureatów najbardziej prestiżowych nagród

  • zapraszanie osób wybitnych, realizujących granty ERC, co najmniej 6 osób rocznie (po jednej dla każdego POB)
  • zaproszenie co najmniej 3 laureatów czołowych nagród, w tym Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa

Finansowanie: 5 200 000,00 zł (IDUB) + 715 000,00 złZadanie 27: Finansowanie co najmniej 3 miesięcznych staży w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych

  • finansowanie co najmniej 3-miesięcznych staży naukowych w wiodących zagranicznych ośrodkach

Finansowanie: 6 100 000,00 zł (IDUB) + 1 600 000,00 złŁączne finansowanie działań związanych z umiędzynarodowieniem: 57 900 000,00 zł

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie