A A+ A++
Plan działań - działania instytucjonalne

Działania instytucjonalne

Zadanie 1: Analiza możliwości utworzenia federacji

 • zlecenie i przeprowadzenie analiz benchmarkingowych,
 • powołanie zespołów w poszczególnych dyscyplinach i zweryfikowanie współpracy badawczej z partnerami,
 • utworzenie federacji w przypadku uzasadnionych korzyści dla porozumiewających się partnerów.

Finansowanie: 3 200 000,00 zł (IDUB)Zadanie 2: Utworzenie międzynarodowej sieci uczelni badawczych

 • Podjęcie współpracy w zakresie organizacji dydaktyki, a także prowadzenia wspólnych badań naukowych i wykorzystania infrastruktury

Finansowanie: 2 500 000,00 zł (IDUB)Zadanie 3: Nawiązywanie partnerstw strategicznych

 • zawieranie porozumień z uczelniami oraz partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • wdrażanie dobrych praktyk oraz prowadzenie prac B+R

Finansowanie: 700 000,00 zł (IDUB)Zadanie 15: Koordynacja zarządzania aparaturą naukowo-badawczą

 • wyposażanie w unikatową aparaturę,
 • premiowanie pozyskiwania akredytacji

Finansowanie: 600 000,00 zł (IDUB) + 120 000 złZadanie 19: Koordynacja działalności w POB

 • powołanie rady naukowej oraz koordynatorów POB,
 • powołanie międzynarodowego zespołu doradczego
 • rozwój centrów badawczych o unikatowych kompetencjach

Finansowanie: 2 000 000,00 zł (IDUB) + 120 000,00 złZadanie 26: Prowadzenie liceów akademickich oraz wsparcie czołowych liceów i techników

 • prowadzenie dwóch liceów akademickich
 • objęcie patronatem czołowym liceom i technikom
 • zapewnienie integracji uczniów ze studentami

Finansowanie: 3 200 000,00 zł (IDUB) + 735 000 złŁączne finansowanie działań instytucjonalnych: 13 175 000,00 zł

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie