A A+ A++

XX STUDENCKA SESJA NAUKOWA

W dniu 3 czerwca 2022 odbyła się jubileuszowa XX Studencka Sesja Naukowa. Uczestniczyli w niej także studenci specjalności Inżynieria Ruchu i doktoranci przy Katedrze Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki, którzy zaprezentowali wyniki realizowanych prac badawczych zarówno w sesji plakatowej, jak i w ramach wystąpień w sesji plenarnej. Wiele referatów poświęconych było zagadnieniom dotyczącym problemów logistycznych oraz bezpieczeństwa i sprawności przemieszczania osób i ładunków również z zastosowaniem alternatywnych wobec samochodu środków transportu. Wskazuje to na duże zainteresowanie tą problematyką, stanowiącą przedmiot badań Katedry Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki. Fakt, że są to zagadnienia aktualne i ważne potwierdził wykład specjalny poświęcony zrównoważonej mobilności.

Na zakończenie Studenckiej Sesji Naukowej wyróżniono najlepsze prezentacje i plakaty. W kategorii wystąpień doktorantów pierwszą nagrodę otrzymał pan mgr inż. Adrian Barchański z Katedry Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki. A pan Kamil Matras, student na specjalności Inżynieria Ruchu, otrzymał wyróżnienie za wystąpienie w sesji posterowej. Serdecznie gratulujemy laureatom!

AB (9)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie