A A+ A++

Logistyka transportu

Logistyka transportu zajmuje się planowaniem, realizacją i kontrolą dostarczania ładunków do odbiorców. W typowym łańcuchu dostaw istotne jest skoordynowanie działań wszystkich podmiotów biorących udział w planowaniu, produkcji i dystrybucji towarów, ale także przy organizowaniu działań w łańcuchu logistyki zwrotnej czyli odpadów opakowań i zużytych towarów. We wszystkich tych działaniach niezbędne jest zapewnienie efektywnego i sprawnego transportu, surowców, półfabrykatów oraz gotowych wyrobów. W tym celu na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej uruchomione zostały studia o specjalności logistyka transportu. Głównym zadaniem dla wykształcenia kadry inżynierskiej z zakresu logistyki transportu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami wszystkich procesów występujących w obsłudze łańcuchów dostaw ze szczególnym uwzględnieniem procesów transportowych. Z tego względu prowadzone zajęcia obejmują podstawy teoretyczne dotyczące transportu dalekiego we wszystkich jego gałęziach – drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego oraz rodzajów transportu łączącego dwie lub więcej gałęzi transportu – nazywanych transportem intermodalnym i multimodalnym. Proces powstawania nowych wyrobów zależny jest od dostaw surowców wraz z ich przetwarzaniem aż do uzyskania surowców w postaci blach, kształtowników, odlewów oraz innych rodzajów półproduktów i części. Dlatego omawiane są zagadnienia łączące transport daleki – jako dostawy surowców do zakładów oraz transport bliski czyli występujący w zakładach przemysłowych. Zajęcia prowadzone na specjalności obejmują podstawy planowania, organizacji i utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem odbioru dostaw, magazynowania, transportu wewnątrzzakładowego oraz wysyłki towarów. Szczegółowo omawiane są środki transportu, technologie magazynowania oraz zarządzanie w zakładach przemysłowych, magazynach, terminalach kontenerowych, centrach logistycznych oraz centrach przeładunkowych. Zajęcia teoretyczne wspierane są przez wykonywanie projektów, laboratoria, a także wizyty studyjne w zakładach przemysłowych ze szczególnym ukierunkowaniem na wyjaśnienie obsługi logistycznej, dostaw, magazynowania i wysyłek towarów. Ze względu na ważną rolę organizacji transportu kładziemy nacisk na wyjaśnienie i zajęcia praktyczne z zakresu spedycji ładunków z uwzględnieniem centrów magazynowych i terminali logistycznych.

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne wspierane są przez techniki komputerowe, których celem jest zapoznanie i nabycie umiejętności praktycznych przez studentów dotyczących projektowania i konstruowania środków transportu, wizualizacji ich działania, a także przygotowywania list materiałowych przy zamawianiu części i komponentów. Studenci pracują na nowoczesnych systemach komputerowo wspomaganego projektowania – CAD i wykonują projekty, które pozwalają na zapoznanie się z nowoczesnymi systemami projektowo produkcyjnymi w branżach technicznych – przemyśle motoryzacyjnym, energetycznym oraz produkcji sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Wybrane pozostałe zajęcia realizowane są w nowocześnie wyposażonej pracowni logistycznej. Do dyspozycji prowadzących zajęcia w ramach realizowanego programu studiów są nowoczesne systemy zarządzania magazynem – Quguar Warehouse Management System, zarządzania transportem Quguar Transport Management System oraz najnowsze rozwiązania automatyki stosowane w firmach produkcyjnych oraz magazynowych na świecie. W pracowni logistycznej pracują dwa autonomiczne roboty Omron, które realizują w sposób autonomiczny obsługę magazynu a zainstalowany serwer umożliwia symulację pracy w warunkach magazynowych lub produkcyjnych aż do 10 robotów. Pracowania wyposażona jest również w nowoczesne systemy identyfikacji towarów ładunków w oparciu o kody kreskowe, kody 2D np. QR, oraz system radiowej automatycznej identyfikacji towarów RFID. Studenci oprócz prac prowadzonych w ramach przedmiotów mogą realizować projekty i prace inżynierskie w oparciu o zainstalowane oprogramowanie i wyposażenie pracowni.

Na specjalności logistyka transportu połączone jest teoretyczne przygotowanie studentów do obsługi łańcuchów dostaw z uwzględnieniem magazynowania i transportu oraz praktyczne zajęcia w postaci projektów, laboratoriów, zajęć w pracowni oraz wyjazdów studyjnych do zakładów produkcyjnych (np. fabryk samochodów, zakładów produkcji maszyn, zakładów produkcji spożywczej) centrów logistycznych i terminali kontenerowych w Gliwicach, Sławkowie oraz dużych dostawców wyposażonych we własne centra logistyczne i dystrybucyjne np. Amazon w Gliwicach i w Sosnowcu.

W ramach dodatkowych aktywności studentów dla specjalności logistyka transportu przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe „LogistiCAD”, którego członkowie wykazują się bardzo dużą aktywnością poprzez wystąpienia na seminariach i konferencjach oraz publikacją artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu światowym.

Profil absolwenta

Opracowany program studiów pozwala w sposób wszechstronny przygotować absolwentów do pracy w zakładach w branżach: transportowej, logistycznej oraz produkcyjnej.

Absolwenci specjalności Logistyka transportu I stopnia uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w różnych przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych, centrach logistycznych, terminalach kontenerowych i magazynach. Stanowiska pracy, na których znaleźli zatrudnienie absolwenci logistyki transportu obejmują wiele zakładów z województwa śląskiego. Nasi absolwenci pracują w firmach branży samochodowej jako spedytorzy w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, w firmach produkcyjnych branży motoryzacyjnej – fabrykach samochodów na Śląsku, ale także w małych i średnich firmach dostarczających części i podzespoły do fabryk samochodów. Część studentów kończących specjalność logistyka transportu pracuje jako projektanci i konstruktorzy w branży technicznej i środków transportu. Niektóre osoby znalazły również pracę w porcie lotniczym Pyrzowice. Centra logistyczne i dystrybucyjne oraz magazyny zlokalizowane na południu Polski znalazły się również w obszarze zainteresowania naszych absolwentów i w efekcie zatrudnieniem ich na tych stanowiskach.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie