A A+ A++

Technologie transportowe

Technologie transportowe określają sposób działania, zakres i metodę wykonania niezbędnych czynności umożliwiających przewóz ładunków. Ponadto dotyczą  również aspektów jakościowych procesu planowania, obejmującego procesy spedycyjne i realizację usług transportowych z wykorzystaniem odpowiednich   maszyn i narzędzi transportowych. Wybór odpowiednich środków transportu oraz dostosowanie adekwatnych technologii transportowych do zaplanowanego procesu transportowego nieodłącznie jest związane z optymalizacją czasu dostawy oraz minimalizacją kosztów transportu. W całym procesie zarządzania łańcuchem dostaw kluczową rolę odgrywa dobór odpowiednich technologii transportowych  wpływających na  poszczególne etapy procesu transportowego, w tym na efektywny i sprawny transport ładunków od etapu początkowego do etapu finalnego dostarczenia surowców, półfabrykatów oraz gotowych wyrobów do finalnego odbiorcy usługi transportowej. Wzrost znaczenia doboru technologii transportowych w działalności transportowej jest następstwem wzrostu wymiany towarowej oraz globalizacji gospodarki światowej. Technologie transportowe mają decydujący wpływ na realizację usługi transportowej, na jej reorganizację i modernizację służącą obniżeniu kosztów strategicznych, operacyjnych, a tym samym kosztów działalności transportowo – spedycyjnej. Dzięki nim jest możliwe optymalne kształtowanie łańcucha dostaw od momentu pozyskania surowca, przez jego przerób, sprzedaż odbiorcy i obsługę posprzedażową.

W tym celu na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej zostały uruchomione studia o specjalności technologie transportowe. Głównym zadaniem dla wykształcenia kadry inżynierskiej z zakresu technologie transportowe  jest   przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu współczesnych technologii transportowych stosowanych we wszystkich gałęziach transportu. Absolwenci specjalności poznają procesy technologiczne związane  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii transportowych.  Umiejętność tworzenia projektów koncepcyjnych funkcjonowania i wyposażenia przedsiębiorstwa w odpowiednie technologie transportowe. Studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne zdobyte podczas zajęć, na których realizowane są konkretne projekty i rozwiązywane problemy. 

Na specjalności technologie transportowe absolwenci w ramach zajęć projektowych zdobywają praktyczne podstawy oraz  przygotowanie do obsługi łańcuchów dostaw, potrafią dokonać optymalizacji zaplanowanego procesu transportowego z uwzględnieniem doboru odpowiednich technologii transportowych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo absolwenci nabywają wiedzę umożliwiającą projektowanie łańcuchów dostaw, planowanie, nadzorowanie i kontrolowanie procesów transportowych w przedsiębiorstwach małych i średnich oraz dużych zakładach przemysłowych.

Profil absolwenta

Program studiów na specjalności Technologie transportowe II stopnia pozwala w sposób wszechstronny przygotować absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach logistycznych, transportowych czy produkcyjnych.

Absolwenci specjalności Technologie transportowe II stopnia uzyskują przygotowanie praktyczne  do pracy inżynierskiej i badawczej w różnych przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych, centrach logistycznych, terminalach kontenerowych i magazynach. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie jako planiści i dyspozytorzy, analitycy transportu oraz managerowie wyższego szczebla przedsiębiorstw logistycznych, przewozowych i spedycyjnych. Stanowiska pracy, na których znaleźli zatrudnienie absolwenci technologii transportowych obejmują wiele zakładów z województwa śląskiego. Praca w zawodach związanych z obsługą transportu i logistyką to ciągłe wyzwania i okazje do podnoszenia kompetencji.

 

 

 

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie