A A+ A++

Wizyta Członków Koła Naukowego Traffic Modeling w Centrum Sterowania Ruchem w Chorzowie

W dniu 26.05 członkowie SKN Traffic Modeling mogli w praktyce sprawdzić, jak funkcjonują rozwiązania z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych, z którymi w sposób teoretyczny zapoznają się w ramach specjalności Inżynieria Ruchu na obu stopniach studiów na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej. Miała bowiem miejsce wycieczka studentów do Centrum Sterowania Ruchem w Chorzowie. Zapoznali się oni z pracą Kontrolerów oraz z zasadami działania systemu, którego rolą jest usprawnienie ruchu pojazdów i pieszych. Jest to osiągane poprzez poprawę warunków ruchu i dostarczanie precyzyjnych informacji podczas podróży co w rezultacie również podnosi poziom bezpieczeństwa. Studenci poznali problematykę detekcji pojazdów i monitorowania ruchu drogowego, zasady i reguły budowania programów sygnalizacji w tym dla sygnalizacji acyklicznych. Omówiono działanie systemu SCATS pracującego w czasie rzeczywistym, dostosowującego się do dynamicznie zmieniających się warunków ruchu. Poznano zakres i możliwe sposoby usprawniania ruchu realizowane zarówno poprzez poziom nadrzędny systemu (długości cykli, czasy trwania sygnałów zezwalających, dobór wiązek koordynacyjnych), jak i z wykorzystaniem urządzeń detekcyjnych oraz sterownika sygnalizacji świetlnej dla adaptacja do warunków lokalnych na danym skrzyżowaniu. Przedstawiono sposób wizualizacji pracy systemu umożliwiający jest jego nadzorowanie oraz dopuszczalny zakres ingerencji w jego pracę. Studenci poznali w praktyce zasady budowania koordynacji na ciągu skrzyżowań z sygnalizacją. Ważnym elementem wizyty było omówienie sposobów pomiarów natężenia ruchu i obszarów zastosowania uzyskanych wyników zarówno dla informowania kierowców o warunkach ruchu celem umożliwienia im wyboru trasy o najkrótszym czasie przejazdu jak i dla modyfikacji programów sygnalizacji. Przedstawiono problematykę wykorzystania znaków zmiennej treści jak i dodatkowych elementów systemu obejmujących stacje pogodowe, wagi preselekcyjne i narzędzia tworzenia priorytetu dla autobusów i tramwajów. W ramach zrealizowanych w Centrum Sterowania zajęć studenci zdobyli obszerną wiedzę z zakresu inżynierii ruchu oraz poznali praktyczne problemy z jakimi mierzą się współcześnie jednostki odpowiedzialni za usprawnienie i nadzór nad ruchem. Zrealizowana wizyta z pewnością wpłynie na dalszą aktywność naukową studentów, wybór ścieżki kariery, zakres realizacji prac dyplomowych, badań własnych oraz praktyki.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie