A A+ A++

Dzień Otwarty Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej

3 czerwca 2022 roku na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej został zorganizowany Dzień Otwarty dedykowany uczniom szkół średnich. Uczestnicy byli oprowadzani po wyznaczonych pracowniach i miejscach, gdzie odbywały się pokazy interaktywne oraz prezentacje działalności naukowej pracowników wydziału, studentów i kół naukowych. Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki również aktywnie włączyła się w tą akcję.

Dla gości przygotowano dwie pracownie, w których odbywają się zajęcia w ramach prowadzonych przez katedrę specjalności. W pracowni systemów logistycznych prezentowano obsługę magazynów z wykorzystaniem autonomicznych robotów Omron LD-60 oraz identyfikację towarów z zastosowaniem systemu identyfikacji radiowej RFID. Natomiast w pracowni inżynierii ruchu na dużym monitorze multimedialnym przedstawiano oprogramowanie umożliwiające monitorowanie oraz modelowanie ruchu. Pracownicy Katedry w ciekawy sposób omawiali zagadnienia związane z działalnością Katedry i odpowiadali na pytania gości. Przy każdej z pracowni ustawiono znaki zmiennej treści kierujące uczestników we właściwe miejsca.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko studenckich kół naukowych działających w naszej katedrze: SKNL LogistiCAD, SKN Traffic Modeling i SKN Signalis.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie