A A+ A++

dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ

Stanowisko: Profesor uczelni
Funkcja: Kierownik Katedry
Specjalność naukowa: Zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, ocena ekonomicznej efektywności inwestycji, proces podejmowania decyzji
ORCID: 0000-0002-4725-1064

Studia PŚ, 1990; Doktorat PŚ. 1996; Habilitacja 2010 r. Zatrudniony na PŚ. Wydział Górnictwa i Geologii od 1990 r.; od 1996 r. adiunkt. Od 1997 r. zatrudniony na Wydziale Organizacji i Zarządzania; od 2011 r. profesor PŚ. na Wydziale OZ w Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki. W latach 2008-2010 Prodziekan ds. Ogólnych na Wydziale OZ; w latach 2010-2016 Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami PŚ. W latach 2016-2019 dziekan Wydziału OZ. W latach 1996-1997 członek Rady Wydziału GG. Od 2002 r. członek Rady Wydziału OZ. Od 2012 r. do 2019 r. członek senatu PŚ. Od 2019 r. członek Rady Dyscypliny Nauk o Zarzadzaniu i Jakości. W latach 2009-2017 Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki na Wydziale OZ. W 2017 r. został Dyrektorem tego Instytutu, a od 2019 r. został Kierownikiem Katedry Zarządzania i Logistyki.

W latach 1996-2002 Sekretarz Sekcji Projektowania i Budownictwa Górniczego Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN; Od 2007 r. członek Sekcji Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN. Od 2017 r. członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Katowicach. Od 2019 r. Przewodniczący tej Komisji.

W latach 2013-2016 Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie; od 2015 r. przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Współtwórca dwóch strategicznych programów GOSPOSTRATEG i TECHMATSTRATEG. Od 2018 r. członek Zespołu ekspertów BRIdge Alfa. Członek Rady ds. Elektromobilności przy Marszałku Województwa Śląskiego. Od 2018 r. członek Rady Społeczno-Gospodarczej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Brał udział w realizacji 40 (w tym 8 jako kierownik) projektów badawczych afiliowanych w Politechnice Śląskiej. Kierownik dwóch projektów strategicznych realizowanych w PŚ. Członek Komitetu Sterującego projektu strategicznego „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla potrzeb zarządzania Uczelnią”, a także Komitetu Sterującego projektu strategicznego „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacyjnego w Politechnice Śląskiej”.

Nagrodzony 16 nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne. Odznaka Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (2013); Nagroda „Marka – Śląskie” w kategorii usługi, za opracowanie systemu komputerowego e-CZP (2013); Brązowy Krzyż Zasługi (2004); współlaureat konkursu „Pracownia 2000” Prezydenta RP (2002). Laureat nagrody Prezydenta Miasta Zabrze „Zabrzańska Atena” (2019) oraz nagrody Rybnickiej Izby Gospodarczej „Czarny Diament” (2019).

Kontakt: krzysztof.wodarski@polsl.pl, tel: 32 277 74 12

Zobacz plan zajęć    Researchgate    

« wstecz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie