A A+ A++

Kierunki badawcze Katedry Zarządzania

Kierunki badawcze Katedry są zlokalizowane na trzech poziomach zarządzania organizacjami i dotyczą następujących obszarów tematycznych:
  1. Poziom strategiczny: zarządzanie strategiczne i przedsiębiorczość (w tym przedsiębiorczość akademicka), zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi i klastrami.
  2. Poziom operacyjny: zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i informacją, zarządzanie procesami, wspomaganie decyzji menedżerskich, zachowania organizacyjne, zarządzanie innowacjami.
  3. Poziom funkcjonalny: zarządzanie logistyką, zarządzanie zasobami  ludzkimi, zarządzanie marketingiem, zarządzanie produkcją, usługami i technologią, zarządzanie finansami, zarządzanie wartościami niematerialnymi.
W latach 2009–2019 w Katedrze pozyskano 17 grantów naukowych, które były realizowane w Politechnice Śląskiej lub koordynowane przez naszych pracowników. W tym okresie pracownicy Katedry zrealizowali 32 prace naukowo-badawcze i eksperckie na rzecz podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych. Od 2009 roku w Katedrze zrealizowano 17 prac naukowych w ramach badań własnych (BW), badań statutowych (BK) oraz 12 grantów dla młodych naukowców.

Projekty

Projekty

ico

Algorytm genetyczny dla optymalizacji zarządzania produkcją. Prace badawczo-rozwojowe

Celem projektu jest stworzenie systemu do optymalizacji zarządzania produkcją z uwzględnieniem zmiennych wynikających z terminu dostarczenia określonej partii zamówień klientów z dostosowaniem do terminu dostawy...

ico

Projekt PBL dla wybranych uczniów szkół średnich

W roku 2023 realizowano projekt Politechniki Śląskiej, dedykowany dla wybranych uczniów szkół średnich, w układzie merytorycznym dotyczącym przygotowania do uruchomienia samodzielnej działalności gospodarczej.

ico

Obserwatorium w obszarze technologicznym Produkcja i Przetwarzanie Materiałów

Celem działania Obserwatorium jest bieżące monitorowanie rozwoju technologii stosowanych w sektorach gospodarki województwa śląskiego, związanych z produkcją i przetwarzaniem materiałów: metalicznych, polimerowych, ceramicznych oraz kompozytowych...

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie