A A+ A++

Podstawowe informacje

Studia I stopnia (Licencjackie)
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze

Studia II stopnia (Magisterskie)
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze

Specjalności na studiach I stopnia

Specjalności na studiach II stopnia

Plany studiów na kierunku Zarządzanie

» Zobacz plany studiów

Sylwetka absolwenta

absolwent
  • Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów społeczno-ekonomicznych, jak również podstawy ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz wiedzę specjalistyczną z  zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach ewoluującej gospodarki, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu, zarządzania kapitałem ludzkim, jakością i innowacjami, a także organizacji zespołów projektowych w przedsiębiorstwach.
  • Znają także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu.
  • Absolwenci kierunku zarządzanie są w pełni przygotowani do pracy w charakterze specjalistów lub kierowników działających w warunkach współczesnej, szybko zmieniającej się gospodarki, którzy potrafią zainicjować powstanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonymi zasobami materialnymi i niematerialnymi, a także współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Sprawdzą się również jako doradcy.
  • Znają specyfikę sektorów konkurencyjnych i potrafią podejmować optymalne decyzje w turbulentnym otoczeniu. Ich działania zawodowe mogą być skierowane na rozwiązywanie problemów organizacyjno-ekonomicznych.

Dodatkowe informacje

photo

Rekrutacja

photo

Informacje dla studentów

photo

Nasze kierunki studiów

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie