A A+ A++

Katedra Zarządzania

Jednostka jest częścią Wydziału Organizacji i Zarządzania  PŚ powstałą w dniu 1 października 2019 r. w wyniku przekształcenia z Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki. Sam Instytut natomiast funkcjonował od 1 września 2009 r. Wtedy to połączone zostały Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji z Katedrą Administracji i Prawa. Pierwszym dyrektorem Instytutu został ówczesny Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik. Istotnym jest fakt, że w 2015 r do Instytutu przyłączony został zespół naukowców z Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu. Tym samym Instytut stał się największą, pod względem liczebności, jednostką Wydziału.

Od 1 września 2017 r. dyrektorem Instytutu był dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ, pełniący również funkcję dziekana Wydziału. Po przekształceniu Instytutu w Katedrę, jej kierownictwo powierzono dotychczasowemu dyrektorowi Instytutu, dr. hab. Krzysztofowi Wodarskiemu, prof. PŚ.

Sekretariat Katedry mieści się w budynku A (pok. 324) Wydziału Organizacji i Zarządzania przy ul. Roosevelta 26 w Zabrzu (kontakt)

dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ

Kierownik Katedry

photo

dr hab. inż. Sławomir Olko,
prof. PŚ

Zastępca kierownika

photo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie