A A+ A++
photo
Autor: Mateusz Naramski Publikacja: 09.11.2021 Aktualizacja: 09.11.2021

Ważne! Najnowsza procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia wirusem Sars-CoV-2

Ważne! Prosimy o zapoznanie się z najnowszą procedurą postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia wirusem Sars-CoV-2 u studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz uczestników innych form kształcenia na Politechnice Śląskiej.

Treść załącznika do zarządzenia nr 205/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 5 listopada 2021 r.
1. We wszystkich obiektach Uczelni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
2. Nakazu, o którym mowa powyżej, nie stosuje się w przypadku studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i uczestników innych form kształcenia, a także osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w trakcie tych zajęć, chyba że osoba prowadząca zajęcia zdecyduje inaczej ze względu na warunki bezpieczeństwa.
3. Do obiektów Uczelni, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne, mają wstęp studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy innych form kształcenia, którzy:
1) nie mają objawów chorobowych sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
2) nie są objęci kwarantanną lub izolacją.
4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 studenci, doktoranci, uczestnicy studiów doktoranckich i uczestnicy innych form kształcenia powinni skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ.
5. Studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy innych form kształcenia są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia odpowiednio właściwego Biura Dziekana/Dyrektora oraz właściwego Biura Obsługi Studentów albo osobę odpowiedzialną za obsługę administracyjną studiów podyplomowych i innych form kształcenia o:
1) stwierdzonym zachorowaniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2,
2) objęciu kwarantanną lub izolacją.
6. Kierownik jednostki podstawowej, ogólnouczelnianej lub usługowej, w której zgłoszono zachorowanie studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych, uczestnika innej formy kształcenia lub prowadzącego zajęcia, niezwłocznie od powzięcia informacji o zakażeniu przesyła na adres mailowy Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (rds-info@polsl.pl) informację o powyższym zakażeniu wraz z planem zajęć grupy w dniu zgłoszenia.
7. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia decyduje o ewentualnym odwołaniu zajęć w dniu zgłoszenia lub prowadzeniu zajęć w tym dniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
8. Jeżeli zakażenie u studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych, uczestnika innej formy kształcenia lub prowadzącego zajęcia zostanie potwierdzone testem, bezwarunkowy nakaz noszenia maseczek przez okres 10 dni od daty potwierdzenia zakażenia obowiązuje wszystkie osoby uczestniczące z daną osobą zakażoną w zajęciach.
9. Nieobecność studenta, doktoranta, uczestnika studiów doktoranckich lub uczestnika innej formy kształcenia na zajęciach spowodowana potwierdzoną właściwym dokumentem kwarantanną lub izolacją traktuje się jako nieobecność usprawiedliwioną.
10. Odwołane zajęcia należy odrobić do końca danego semestru. Dopuszcza się przeprowadzenie ich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
11. W każdym przypadku zaleca się podjęcie działań profilaktycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia, w tym stosowanie środków do dezynfekcji oraz zachowanie dystansu społecznego.

Udostępnij:fbtwitter
1 z 350

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Nauka zdalna od 20.12.2021 do 09.01.2022

Mateusz Naramski
2022-01-21 14:23:35
2022-01-21 16:32:57
21.01.2022
photo

Dyżur Prodziekan ds. Kształcenia w dniu 21.01.2022 zostaje odwołany.

Mateusz Naramski
2022-01-20 15:49:22
2022-01-20 15:59:25
20.01.2022
photo

Rusza VIII edycja programu CRC– Corporate Readiness Certificate

Mateusz Naramski
2022-01-18 15:21:29
2022-01-18 15:24:14
18.01.2022
photo

Konferencja naukowa: "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej" (POB6) - 19.01.2022 r.

Mateusz Naramski
2022-01-13 12:08:13
2022-01-14 11:19:44
13.01.2022
1 z 350

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie
23.07

Bezpłatne szkolenie AgilePM Foundation - Biuro Karier Studenckich zaprasza studentów WOIZ

08.06

"Cognitive techn​ologies" International Scientific and Didactic Conference

25.05

Women in Tech Days 2021

06.05

Cognitive techn​ologies - Konferencja nt. Etyczne aspekty rozwoju sztucznej inteligencji i technologii kognitywnych

10.12

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka"

08.12

Spotkanie on-line z firmą Miebach Consulting

02.12

I Seminarium Naukowe Pracowników WOIZ - POB 6 „Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka”

18.11

Konferencja "Economics Today: Problems of Modeling and Management"

17.11

Zaproszenie dla wykładowców Szkoły Giełdowej na Konferencję on-line Inwestowanie to wyzwanie

20.10

Kurs Facylitatora – warsztaty partycypacyjne

08.10

Zaproszenie na transmisję uroczystości inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 8 października 2020 r. o godz. 10.00

01.10

UWAGA! Rozpoczynamy rok akademicki 2020/2021

24.09

VI MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA "ROZWÓJ SPOŁECZNY WOBEC WARTOŚCI. ETYKA – TECHNIKA – SPOŁECZEŃSTWO"

16.09

Wizyta Profesora Jerzego Buzka na Wydziale Organizacji i Zarządzania

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie