A A+ A++

Kierownik jednostki


 

dr hab. inż. Tomasz Tański prof. PŚ

Kierownik jednostki

e-mail: tomasz.tanski@polsl.pl

p.366

tel. 32 237 25 09

Pracownicy naukowi


 

dr hab. inż. Rafał Babilas prof. PŚ

Zastępca kierownika jednostki

e-mail: rafal.babilas@polsl.pl

p.282/5

tel. 32 237 18 97

dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz prof. PŚ

Zastępca kierownika jednostki

e-mail: janusz.mazurkiewicz@polsl.pl

p.363/5

tel. 32 237 19 10

prof. dr hab. inż. Adam Grajcar

e-mail: adam.grajcar@polsl.pl

p.405

tel. 32 237 29 33

dr hab. inż. Mirosław Bonek prof. PŚ

e-mail: miroslaw.bonek@polsl.pl

p.363/5

tel. 32 237 29 10

dr hab. inż. Zbigniew Brytan prof. PŚ

e-mail: zbigniew.brytan@polsl.pl

p.404

tel. 32 237 12 76

dr hab. inż. Grzegorz Chladek prof. PŚ

e-mail: grzegorz.chladek@polsl.pl

p.357

tel. 32 237 29 07

dr hab. inż. Marta Dudek-Burlikowska prof. PŚ

e-mail: marta.dudek-burlikowska@polsl.pl

p.355

tel. 32 237 27 98

dr hab. inż. Tatiana Karkoszka prof. PŚ

e-mail: tatiana.karkoszka@polsl.pl

p.374

tel. 32 237 18 47

dr hab. inż. Mariusz Krupiński prof. PŚ

e-mail: mariusz.krupinski@polsl.pl

p.372

tel. 32 237 16 64

dr hab. inż. Waldemar Kwaśny prof. PŚ

e-mail: waldemar.kwasny@polsl.pl

p.404

tel. 32 237 12 76

dr hab. inż. Sabina Lesz prof. PŚ

e-mail: sabina.lesz@polsl.pl

p.282/6

tel. 32 237 15 77

dr hab. inż. Krzysztof Lukaszkowicz prof. PŚ

e-mail: krzysztof lukaszkowicz@polsl.pl

p.358

tel. 32 237 12 45

dr hab. inż. Marek Opiela prof. PŚ

e-mail: marek.opiela@polsl.pl

p.403

tel. 32 237 29 40

dr hab. inż. Daniel Pakuła prof. PŚ

e-mail: daniel.pakula@polsl.pl

p.363/4

tel. 32 237 29 03

dr hab. inż. Wirginia Pilarczyk prof. PŚ

e-mail: wirginia.pilarczyk@polsl.pl

p.282/2

tel. 32 237 20 21

dr hab. inż. Marek Roszak prof. PŚ

e-mail: marek.roszak@polsl.pl

p.361

tel. 32 237 29 23

dr hab. Agata Śliwa prof. PŚ

e-mail: agata.sliwa@polsl.pl

p.363/4

tel. 32 237 29 03

dr hab. inż. Marek Sroka prof. PŚ

e-mail: marek.sroka@polsl.pl

p.374

tel. 32 237 18 47

dr hab. inż. Jacek Trzaska prof. PŚ

e-mail: jacek.trzaska@polsl.pl

p.358

tel. 32 237 12 45

dr hab. inż. Jarosław Żmudzki prof. PŚ

e-mail: jaroslaw.zmudzki@polsl.pl

p.357

tel. 32 237 29 07

dr inż. Marcin Bilewicz

e-mail: marcin.bilewicz@polsl.pl

p.375

tel. 32 237 28 68

dr inż. Wojciech Borek

e-mail: wojciech.borek@polsl.pl

p.364

tel. 32 237 29 04

dr inż. Katarzyna Cesarz-Andraczke

e-mail: katarzyna.cesarz-andraczke@polsl.pl

p.282/6

tel. 32 237 20 47

dr inż. Aleksandra Drygała

e-mail: aleksandra.drygala@polsl.pl

p.373

tel. 32 237 26 06

dr inż. Małgorzata Dziekońska

e-mail: malgorzata.dziekonska@polsl.pl

p.373

tel. 32 237 26 06

dr inż. Barbara Grzegorczyk

e-mail: barbara.grzegorczyk@polsl.pl

p.403

tel. 32 237 29 40

dr inż. Rafał Honysz

e-mail: rafal.honysz@polsl.pl

p.560/2

tel. 32 237 18 81

dr inż. Paweł Jarka

e-mail: pawel.jarka@polsl.pl

p.364

tel. 32 237 29 04

dr inż. Ewa Jonda

e-mail: ewa.jonda@polsl.pl

p.373

tel. 32 237 29 05

dr inż. Aneta Kania

e-mail: aneta.kania@polsl.pl

p.263/5

tel. 32 237 29 05

dr inż. Monika Kciuk

e-mail: monika.kciuk@polsl.pl

p.356

tel. 32 237 11 64

dr inż. Anna Kloc-Ptaszna

e-mail: anna.kloc-ptaszna@polsl.pl

p.353

tel. 32 237 29 16

dr inż. Aleksandra Kozłowska

e-mail: aleksandra.kozlowska@polsl.pl

p.402

tel. 32 237 12 54

dr inż. Mariusz Król

e-mail: mariusz.krol@polsl.pl

p.374

tel. 32 237 18 47

dr inż. Beata Krupińska

e-mail: beata.krupinska@polsl.pl

p.374

tel. 32 237 18 47

dr inż. Jarosław Mikuła

e-mail: jaroslaw.mikula@polsl.pl

p.363/4

tel. 32 237 29 03

dr inż. Wojciech Pakieła

e-mail: wojciech.pakiela@polsl.pl

p.371

tel. 32 237 29 23

dr inż. Magdalena Polok-Rubiniec

e-mail: magdalena.polok-rubiniec@polsl.pl

p.363/2

tel. 32 237 29 05

dr inż. Piotr Sakiewicz

e-mail: piotr.sakiewicz@polsl.pl

p.282/6

tel. 32 237 20 47

dr inż. Weronika Smok

e-mail: weronika.smok@polsl.pl

p.362

tel. 32 237 26 03

dr inż. Przemysław Snopiński

e-mail: przemyslaw.snopinski@polsl.pl

p.362

tel. 32 237 26 03

dr inż. Monika Spilka

e-mail: monika.spilka@polsl.pl

p.282/2

tel. 32 237 19 36

dr inż. Marcin Staszuk

e-mail: marcin.staszuk@polsl.pl

p.353

tel. 32 237 29 16

dr inż. Magdalena Szindler

e-mail: magdalena.szindler@polsl.pl

p.282/6

tel. 32 237 29 36

dr inż. Anna Włodarczyk-Fligier

e-mail: anna.wlodarczyk-fligier@polsl.pl

p.363/2

tel. 32 237 29 05

dr inż. Adam Zarychta

e-mail: adam.zarychta@polsl.pl

p.355

tel. 32 237 27 98

dr inż. Bogusław Ziębowicz

e-mail: boguslaw.ziebowicz@polsl.pl

p.363/4

tel. 32 237 29 03

Doktoranci


 

mgr inż. Piotr Arciszewski

e-mail: piotr.arciszewski@polsl.pl

p.282/2

tel. 32 237 14 58

mgr inż. Marcin Benedyk

e-mail: marcin.benedyk@polsl.pl

p.282/2

tel. 32 237 14 58

mgr inż. Oktawian Bialas

e-mail: oktawian.bialas@polsl.pl

p.375

tel. 32 237 28 68

mgr inż. Grzegorz Bobik

e-mail: grzegorz.bobik@polsl.pl

p.352

tel. 32 237 18 41

mgr inż. Adrian Gabryś

e-mail: adrian.gabrys@polsl.pl

p.282/2

tel. 32 237 14 58

mgr inż. Łukasz Grabiszewski

e-mail: lukasz.grabiszewski@polsl.pl

p.282/2

tel. 32 237 14 58

mgr inż. Bartłomiej Hrapkowicz

e-mail: bartlomiej.hrapkowicz@polsl.pl

p.352

tel. 32 237 18 41

mgr inż. Kamila Hyra

e-mail: kamila.hyra@polsl.pl

p.352

tel. 32 237 18 41

mgr inż. Anna Kiljan

e-mail: anna.lebuda@polsl.pl

p.282/4

tel. 32 237 29 36

mgr inż. Wojciech Kozik

e-mail: wojciech.kozik@polsl.pl

p.282/2

tel. 32 237 14 58

mgr inż. Łukasz Kwieciński

e-mail: lukasz.kwiecinski@polsl.pl

p.282/2

tel. 32 237 14 58

mgr inż. Mateusz Lis

e-mail: mateusz.lis@polsl.pl

p.352

tel. 32 237 18 41

mgr inż. Wojciech Łoński

e-mail: wojciech.lonski@polsl.pl

p.282/4

tel. 32 237 29 36

mgr inż. Marcin Marszałek

e-mail: marcin.marszalek@polsl.pl

p.282/2

tel. 32 237 14 58

mgr inż. Katarzyna Młynarek-Żak

e-mail: katarzyna.mlynarek@polsl.pl

p.282/2

tel. 32 237 19 36

mgr inż. Adrian Radoń

e-mail: adrian.radon@polsl.pl

p.282/5

tel. 32 237 18 97

mgr inż. Adam Skowronek

e-mail: adam.skowronek@polsl.pl

p.402

tel. 32 237 12 54

mgr inż. Paulina Smolarczyk

e-mail: paulina.smolarczyk@polsl.pl

p.352

tel. 32 237 18 41

mgr inż. Szymon Smykała

e-mail: szymon.smykala@polsl.pl

p.282/1

tel. 32 237 14 58

mgr inż. Bartłomiej Sobel

e-mail:bartlomiej.sobel@polsl.pl

p.282B

tel. 32 237 14 58

mgr inż. Agnieszka Stanula

e-mail: agnieszka.stanula@polsl.pl

p.282B

tel. 32 237 14 58

mgr inż. Dawid Szyba

e-mail: dawid.szyba@polsl.pl

p.282/4

tel. 32 237 29 36

mgr inż. Ewelina Wacławik-Macura

e-mail: ewelina.waclawik-macura@polsl.pl

p.282B

tel. 32 237 14 58

mgr inż. Anna Wojtacha

e-mail: anna.wojtacha@polsl.pl

p.402

tel. 32 237 12 54

Pracownicy administracyjni i techniczni


 

mgr inż. Ksenia Czardyban

Sekretariat jednostki

e-mail: ksenia.czardyban@polsl.pl

p.365

tel. 32 237 22 51

mgr Katarzyna Gołombek

Sekretariat jednostki

e-mail: katarzyna.golombek@polsl.pl

p.366

tel. 32 237 13 22

mgr inż. Adam Jagiełło

Pracownik techniczny

e-mail: adam.jagiello@polsl.pl

p.560

tel. 32 237 18 81

Krzysztof Sołtys

Pracownik techniczny

e-mail: krzysztof.soltys@polsl.pl

p.01

tel. 32 237 14 54

Katarzyna Szpunar

Sekretariat jednostki

e-mail: katarzyna.szpunar@polsl.pl

p.365

tel. 32 237 12 34

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie