A A+ A++

Działalność naukowo – badawcza


Główne dyscypliny naukowe uprawiane w Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

• inżynieria materiałowa,

• inżynieria mechaniczna.

 

Pozostałe dyscypliny naukowe uprawiane w Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

• inżynieria biomedyczna,

• inżynieria chemiczna,

• automatyka, elektronika i elektrotechnika,

• inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych:

• inżynieria materiałów konstrukcyjnych,

• inżynieria materiałów spiekanych,

• inżynieria materiałów kompozytowych,

• inżynieria materiałów biomedycznych,

• inżynieria powierzchni,

• inżynieria jakości,

• inżynierii materiałów nieżelaznych,

• inżynierii materiałów amorficznych i metastabilnych,

• nanomateriały i materiały funkcjonalne,

• komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej.

 

Wybrane obszary działalności naukowo-badawczej w zakresie inżynierii materiałów konstrukcyjnych:

• inżynieria wysokowytrzymałych stali wielofazowych,

• inżynieria wysokowytrzymałych stali mikrostopowych,

• odporność na pękanie oraz pękanie korozyjne stali i innych stopów metali,

• procesy i technologie obróbki cieplnej, plastycznej oraz obróbki cieplno-plastycznej metali.

 

Wybrane obszary działalności naukowo-badawczej w zakresie inżynierii materiałów spiekanych:

• metalurgia proszków i materiały ceramiczne,

• materiałoznawstwo stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych,

• własności i przetwórstwo materiałów metalowych,

• zaawansowane technologie materiałów narzędziowych i funkcjonalnych.

 

Wybrane obszary działalności naukowo-badawczej w zakresie inżynierii materiałów kompozytowych:

• materiały kompozytowe o osnowie polimerowej, ceramicznej i metalicznej,

• inżynieria warstw powierzchniowych, gradientowych oraz nanostrukturalnych materiałów kompozytowych,

• materiały nanokompozytowe o osnowie polimerowej i metalicznej,

• metody badań materiałów inżynierskich.

 

Wybrane obszary działalności naukowo-badawczej w zakresie inżynierii materiałów biomedycznych:

• biomateriały oraz metody modyfikacji ich powierzchni,

• technologie wytwarzania przyrostowego,

• inżynieria materiałów stomatologicznych, systemy CAD/CAM,

• polimerowe materiały kompozytowe do zastosowań w stomatologii,

• techniki obliczeniowe i symulacyjne w inżynierii biomedycznej.

 

Wybrane obszary działalności naukowo-badawczej w zakresie inżynierii powierzchni:

• badania warstw wierzchnich z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego,

• procesy intensywnego odkształcenia plastycznego i ich wpływ na strukturę i własności wybranych materiałów inżynierskich,

• powłoki odporne na ścieranie o podwyższonych właściwościach mechanicznych i użytkowych,

• metody komputerowe w inżynierii powierzchni.

 

Wybrane obszary działalności naukowo-badawczej w zakresie inżynierii jakości:

• inżynieria jakości w materiałowych procesach produkcyjnych, zarządzanie technologią,

• materiałoznawcze i zarządcze badania jakościowe w zakresie projektowania, zarządzania i kontroli technologii, procesów produkcyjnych, produktów, modelowanie zrównoważonych technologii materiałowych,

• zarządzanie jakością w aspekcie zintegrowanym, systemowych i procesowym w jednostkach organizacyjnych, w tym laboratoriach badawczych,

• projektowaniem oraz modyfikowaniem technologii materiałowych według koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, w tym technologie dla recyklingu materiałowego, surowcowego i energetycznego.

 

Wybrane obszary działalności naukowo-badawczej w zakresie inżynierii materiałów nieżelaznych:

• krzepnięcie i krystalizacja stopów metali nieżelaznych, obróbka cieplna i odkształcenie plastyczne stopów metali nieżelaznych,

• konwencjonalne i innowacyjne techniki wytwarzania materiałów metalicznych na bazie metali nieżelaznych oraz trendy rozwojowe metali nieżelaznych, w tym nanotechnologia, metalurgia proszków metali nieżelaznych,

• struktury i własności materiałów metalicznych uzyskanych na bazie metali nieżelaznych,

• odporność korozyjna stopów metali nieżelaznych.

 

Wybrane obszary działalności naukowo-badawczej w zakresie inżynierii materiałów amorficznych i metastabilnych:

• amorficzne, nanokrystaliczne i kwazikrystaliczne materiały metalowe,

• technologia konwencjonalnych i masywnych szkieł metalicznych na osnowie metali lekkich i ferromagnetycznych,

• badania i modelowanie struktury materiałów amorficznych i metastabilnych,

• inżynieria materiałów nanostrukturalnych o szczególnych własnościach fizykochemicznych.

 

Wybrane obszary działalności naukowo-badawczej w zakresie nanomateriałów i materiałów funkcjonalnych:

• projektowanie i wytwarzanie nanomateriałów,

• nowoczesne nanomateriały/synteza/struktura/własności,

• nanotechnologia w energetyce/medycynie/ochronie środowiska/inżynierii,

• nanomateriały metalowe, ceramiczne, polimerowe, kompozytowe.

 

Wybrane obszary działalności naukowo-badawczej w zakresie komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej:

• komputerowa nauka o materiałach,

• komputerowe wspomaganie badań naukowych oraz prac inżynierskich,

• modelowanie i badania symulacyjne,

• zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii materiałowej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie