A A+ A++

Kierunki studiów

Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej uczestniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kierunkach studiów, a zwłaszcza na:

 • Inżynieria Materiałowa z 5 profilami kształcenia
  • Inżynieria powierzchni
  • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
  • Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
  • Biomateriały i inżynieria stomatologiczna

zgodnie z europejskim elastycznym trójstopniowym systemem studiów uniwersyteckich (tzw. “Kartą Bolońską”) na:

 • stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych):
  • 3,5 letnich studiach I stopnia (inżynierskich) – dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne,
 • stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych)
  • 1,5-letnich studiach II stopnia (magisterskich) – dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera w danym kierunku lub kierunkach pokrewnych,
 • stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych) 4-letnich studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie naukowej Inżynieria materiałowa w tym w zakresie Nanotechnologii i Komputerowej Nauki o Materiałach – dla absolwentów studiów magisterskich

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie