A A+ A++

Prof. dr hab. Olga Macedońska-Nosalska

SYLWETKA
prof. dr hab. Olgi MACEDOŃSKIEJ-NOSALSKIEJ
Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej

Profesor dr hab. Olga Macedońska-Nosalska, profesor nauk matematycznych, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym o bezmała pięćdziesięcioletnim stażu, z tego 45 lat przepracowała w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej. We wszystkich trzech dziedzinach charakteryzujących pracę nauczyciela akademickiego – naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej ma poważne osiągnięcia. Jest niekwestionowanym autorytetem z zakresu algebry i teorii grup. Jest autorem ponad pięćdziesięciu prac opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach matematycznych o zasięgu międzynarodowym. Brała udział w licznych konferencjach dotyczących algebry. Była inicjatorem i przez wiele lat głównym organizatorem corocznych cyklicznych międzynarodowych konferencji: „Groups and group Rings”. Wyrazem wysokiej oceny dorobku naukowego Profesor Olga Macedońska-Nosalska były też Jej kilkukrotne dłuższe pobyty na uczelniach zagranicznych oraz duże zainteresowanie kierowanym przez Nią seminarium naukowym. Seminaria te były i są zauważalne w kraju i zagranicą, czego dowodem są liczne odwiedziny wysokiej rangi matematyków z ośrodków krajowych i zagranicznych.

Profesor Olga Macedońska-Nosalska pracę naukową łączy harmonijnie z opieką nad młodą kadrą i z pracą dydaktyczną. Prowadziła wykłady, seminaria i ćwiczenia dla studentów Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, a obecnie dla studentów Wydziału Matematyki Stosowanej, na wszelkiego rodzaju studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, w tym z najważniejszego przedmiotu podstawowego dla całego wykształcenia matematycznego, ale nie tylko matematycznego, jakim jest algebra. Godna podziwu jest umiejętność łączenia wysokiego poziomu prowadzonych przez Profesor Olgę Macedońską-Nosalską zajęć z ich przystępnością i wysokich wymagań stawianych studentom oraz dobrą sprawnością nauczania.

Ważną częścią pracy dydaktycznej Profesor Olgi Macedońskiej-Nosalskiej jest promotorstwo licznych prac magisterskich na kierunku Matematyka, z reguły bardzo ambitnych. Działalność dydaktyczna Profesor Olgi Macedońskiej-Nosalskiej nie ograniczała się do Uczelni. Profesor Olga Macedońska-Nosalska była inicjatorką i aktywną uczestniczką cyklicznych odczytów dla młodzieży szkół średnich. Odczyty te cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży i miały pozytywny wpływ na wybór kierunku studiów, często matematycznych.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej Profesor Olga Macedońska-Nosalska dużo czasu poświęcała i poświęca na działalność organizacyjną. Między innymi w latach 1992-1993 oraz 1995-2002 pełniła funkcję Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Matematyczno-Fizycznego, a w latach 1993-1996 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej. Ponadto w latach 1994-2009 pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Matematyki ds. Naukowych, będąc przez cały ten czas kierownikiem Zakładu Algebry. Jako Prodziekan Wydziału ds. Studenckich była inicjatorką uruchomienia nowych specjalności na Kierunku Matematyka i brała czynny udział w modernizacji programu nauczania na wszystkich rodzajach studiów na tym kierunku.

Za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Olga Macedońska-Nosalska została wyróżniona licznymi nagrodami, w tym dwiema indywidualnymi Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, siedmioma Nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem 60-lecia Politechniki Śląskiej i odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie