A A+ A++

Matematyka

Matematyka – profil ogólnoakademicki

studia I stopnia (licencjackie, 6 semestralne, stacjonarne i niestacjonarne)

o specjalnościach:

(do uruchomienia wymagana jest minimalna liczba studentów ustalona przez Władze Wydziału)

photo

Matematyka finansowa

• jest w stanie opisywać zjawiska ekonomiczne językiem matematycznym
• wie jak szukać optymalnych rozwiązań postawionych mu zadań z użyciem wielorakich narzędzi, w tym informatycznych

photo

Matematyka stosowana

• wie jak opisywać językiem matematycznym zjawiska przyrodnicze i techniczne
• potrafi, używając metod matematycznych, tworzyć modele matematyczne odpowiednich procesów

photo

Matematyka informatyczna

• umie zwięźle zapisywać informacje i potrafi je bezpiecznie przesyłać przez sieć internetową posługując się kompresją i kryptografią
• dobrze i skutecznie korzysta z różnych programów, środowisk i systemów informatycznych
• umie tworzyć bazy danych i wydajnie z nich korzystać

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Karty przedmiotu na rok akademicki 2021/22

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w roku akademickim 2020/2021

Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w roku akademickim 2020/2021

Karty przedmiotu na rok akademicki 2020/21

Karty przedmiotu na rok akademicki 2019/20

Program kształcenia dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

Karty przedmiotu na rok akademicki 2018/19

studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, 4 semestralne, stacjonarne i niestacjonarne)

o specjalnościach:

(do uruchomienia wymagana jest minimalna liczba studentów ustalona przez Władze Wydziału)

Statystyka

• opanował metody poprawnego pozyskiwania danych
• umie dokonać analizy statystycznej zdobytych danych

photo

Kryptografia

• zna się na szyfrowaniu i bezpiecznym przesyłaniu danych
• umie projektować zabezpieczenia systemów informatycznych

photo

Modelowanie matematyczne

• rozporządza wiedzą pozwalającą zrozumieć zachodzące przemiany w technice i w gospodarce
• jest zdolny do tworzenia modeli matematycznych rzeczywistych zagadnień, które umożliwiają ich optymalizację

photo

Matematyka w ekonomii

• jest w stanie opisywać zjawiska ekonomiczne językiem matematycznym
• wie jak szukać optymalnych rozwiązań zaawansowanych zadań z użyciem różnorodnych narzędzi, w tym informatycznych

photo

Matematyka teoretyczna

• dysponuje rozległą wiedzą matematyczną umożliwiającą zaawansowane zgłębianie zagadnień matematycznych
• posiada ukształtowaną zdolność do myślenia abstrakcyjnego.

photo

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Karty przedmiotu na rok akademicki 2021/22

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w roku akademickim 2020/2021

Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w roku akademickim 2020/2021

Karty przedmiotu na rok akademicki 2020/21 (studia stacjonarne)

Karty przedmiotu na rok akademicki 2019/20 (studia stacjonarne)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie