A A+ A++

Informatyka

Informatyka – profil praktyczny

informatyka

Studia I stopnia (inżynierskie, 7 semestralne, stacjonarne i niestacjonarne)

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2021/2022 dostępne są następujące ścieżki dyplomowania:

(do uruchomienia wymagana jest minimalna liczba studentów ustalona przez Władze Wydziału)

photo

Aplikacje mobilne, gry i multimedia

• Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
• Aplikacje dla systemu Android
• Aplikacje natywne i wieloplatformowe dla systemu iOS
• Projektowanie multimediów i gier

photo

Bezpieczeństwo systemów i aplikacji sieciowych

• Cyberbezpieczeństwo
• Aplikacje sieciowe i webowe
• Serwery i usługi sieciowe
• Zarządzanie, wirtualizacja i bezpieczeństwo sieciowych systemów operacyjnych

photo

Inżynieria analizy danych

• Wizualizacja i przetwarzanie danych
• Statystyczna analiza danych
• Algorytmy eksploracji danych
• Cloud computing, big data i social media

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia do roku akad. 2020/2021, dostępne są następujące specjalności:

(do uruchomienia wymagana jest minimalna liczba studentów ustalona przez Władze Wydziału)
photo

Inżynieria analizy danych

• Statystyczna analiza danych
• Python w analizie danych
• Eksploracja danych
• Język R

photo

Multimedia

• zna zasady przetwarzania obrazu i dźwięku cyfrowego
• potrafi budować interaktywne interfejsy multimedialne
• potrafi przygotowywać i poddawać obróbce materiały graficzne, dźwiękowe i sekwencje wideo

photo

Programowanie aplikacji mobilnych

• zna zasady projektowania i testowania aplikacji mobilnych
• potrafi budować mobilne interfejsy użytkownika zgodne z normami branżowymi
• potrafi budować mobilne aplikacje hybrydowe i wieloplatformowe
• potrafi projektować aplikacje mobilne współpracujące z usługami sieciowymi
• ma umiejętność tworzenia mobilnych aplikacji multimedialnych i gier
• zna procedury stosowane w procesie dystrybucji aplikacji mobilnych

photo

Programowanie internetu

• zna podstawowe technologie tworzenia stron, portali, serwisów i innych usług internetowych
• posiada umiejętność twórczego użytkowania gotowych systemów zarządzania treścią oraz projektowania nowych systemów
• posiada umiejętność dostarczenia różnych usług przez sieć lokalną i internetową
• umie zarządzać zasobami internetowymi firmy
• potrafi wskazać techniki, jakich należy użyć w celu skutecznej ekspansji internetowej firmy

photo

Sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie

• potrafi zarządzać sieciowymi systemami operacyjnymi MS Windows oraz GNU/Linux, jak również wdrażać i zarządzać popularnymi usługami sieciowymi i serwerowymi
• potrafi projektować i zarządzać fizyczną infrastrukturą w ramach lokalnej oraz rozległej sieci komputerowej, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa
• zna zasady działania metod kryptograficznych i potrafi wykorzystać tę wiedzę przy projektowaniu oraz wdrażaniu mechanizmów podnoszących poziom bezpieczeństwa informacji w ramach infrastruktury informatycznej
• potrafi projektować, wdrażać oraz zarządzać infrastrukturą informatyczną z wykorzystaniem technologii wirtualizacji serwerów i aplikacji

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022, 2022/23 oraz 2023/24

Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022, 2022/23 oraz 2023/24 (studia stacjonarne)

Karty przedmiotu na rok akademicki 2022/23 (studia stacjonarne)

Karty przedmiotu na rok akademicki 2021/22 (studia stacjonarne)

Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022, 2022/23 oraz 2023/24 (studia niestacjonarne)

Karty przedmiotu na rok akademicki 2022/23 (studia niestacjonarne)

Karty przedmiotu na rok akademicki 2021/22 (studia niestacjonarne)

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 (studia stacjonarne)

Karty przedmiotu na rok akademicki 2020/21 (studia stacjonarne)

Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 (studia niestacjonarne)

Karty przedmiotu na rok akademicki 2020/21 (studia niestacjonarne)

studia II stopnia (magisterskie, 4 semestralne, stacjonarne)

o specjalnościach:

(do uruchomienia wymagana jest minimalna liczba studentów ustalona przez Władze Wydziału)

Uczenie maszynowe

• Zaawansowane aplikacje systemów sztucznej inteligencji
• Aplikacje uczenia maszynowego w systemach interakcji człowiek-maszyna
• Modelowanie matematyczne
• Metody numeryczne w technice

photo

Przetwarzanie i ochrona informacji

• Teoria informacji
• Kryptografia
• Bezpieczeństwo systemów informatycznych
• Algorytmy i oprogramowanie kryptograficzne

photo

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022, 2022/23 oraz 2023/24

Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022, 2022/23 oraz 2023/24

Karty przedmiotu na rok akademicki 2022/23

Karty przedmiotu na rok akademicki 2021/22

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie