A A+ A++

Wyjazdy pracowników

Program Erasmus Plus jest europejskim projektem, którego głównym celem jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują wszystkie szczeble szkolnictwa (od szkolnictwa podstawowego po tzw. uniwersytety trzeciego wieku).
Politechnika Śląska (w tym nasz Wydział ) uczestniczy w tym programie (wcześniej nazywanym Erasmus-Socrates, LLP Erasmus) od momentu, w którym Polska do niego przystąpiła, tzn. od roku akademickiego 1998/99. W tym czasie, z Instytutu Matematyki, wyjechało na uczelnie zagraniczne ponad 50 studentów i doktorantów. Poza tym (w ramach TM) kilku pracowników naukowychwygłosiło wykłady na partnerskich uczelniach Unii Europejskiej.

Głównym celem programu ERASMUS Plus jest wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, EFTA i krajów stowarzyszonych poprzez

  • wyjazdy pracowników i studentów (SM Student Mobility and TM Teacher Mobility)
  • zaliczanie okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej poprzez wdrażanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów ECTS (European Credit Transfer System)
  • wspólne opracowywanie programów nauczania (Projekty Wielostronne)
  • Organizacja Kursów Intensywnych/Szkół Letnich (IP Intensive Programmes) dla międzynarodowej grupy studentów, prowadzonych przez międzynarodową grupę wykładowców.

W tej chwili Instytut Matematyki ma podpisane umowy o współpracy z dziesięcioma uniwersytetami m.in. w Niemczech, Włoszech, Finlandii, Turcji i Hiszpanii.

ERASMUS - WYJAZDY PRACOWNIKÓW

Pracownicy Instytutu Matematyki mogą odwiedzić każdy z wyżej wymienionych uniwersytetów, w ramach tzw. Teacher Mobility .

Są to wyjazdy krótkoterminowe (3-7 dni roboczych), które powinny umożliwić przeprowadzenie w uczelni zagranicznej minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych .

Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej nauczyciel powinien uzgodnić program zajęć prowadzonych w uczelni zagranicznej. Realizacja wyjazdów powinna nastąpić w czasie trwania roku akademickiego, tj. generalnie powinna zakończyć się z końcem czerwca 2016 lub w pierwszych dwóch tygodniach lipca 2016 (w zależności od rozkładu roku akademickiego w uczelniach zagranicznych), a jedynie w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zrealizowanie wyjazdów w miesiącu wrześniu.

JAK ZORGANIZOWAĆ WYJAZD

Starania o wyjazd należy rozpocząć od ustalenia z uczelnią partnerską terminu wizyty oraz tematyki zajęć. Najlepiej skontaktować się w tym celu z koordynatorem programu LLP Erasmus na uczelni zagranicznej.
Po uzyskaniu "zaproszenia" (wystarcza e-mail) poświadczającego, że taki wyjazd może zostać zrealizowany, należy przystąpić do jego formalnej organizacji (m.in. przygotowanie wniosku o wyjazd), czym zajmuje się Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej.

Więcej informacji znaleźć można na stronach Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej www-arch.polsl.pl/Jednostki/RW4/Strony/witamy.aspx oraz u koordynatora wydziałowego dr hab. Iwony Nowak, prof. PŚ

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie