A A+ A++

Inżynieria Bezpieczeństwa – BHP i Bezpieczeństwo Obiektów

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa jest prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej od roku 2008.

Kształcenie na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa odbywa się w systemie studiów dwustopniowych:

  • Studia stacjonarne (dzienne) I stopnia – 3,5 roku inżynierskie,
  • Studia stacjonarne (dzienne) II stopnia- 1,5 roku magisterski

Studia na tym kierunku zapewniają zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru higieny i bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych oraz analizy ryzyka. Przekazywana jest wiedza i kształcone są umiejętności w zakresie:

  • organizacji pracy służb BHP,
  • projektowania i monitorowania warunków pracy,
  • podejmowania działań zapobiegających i ograniczających wypadki i choroby zawodowe,
  • podejmowania działań zapobiegających i ograniczających awarie przemysłowe i skażenie środowiska

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie