A A+ A++

Laboratoria badawcze i dydaktyczne

Katedra OWiTO posiada własną Halę Technologiczną zlokalizowaną przy ul. Kaszubskiej 26. Jest to budynek o wymiarach 13 x 35 m, zaprojektowany specjalnie do celów badawczych, składający się z hali głównej, pomieszczeń badawczych i warsztatów rozmieszczonych na dwóch poziomach, antresoli oraz własnej kotłowni. Znajdujące się tam stanowiska wykorzystywane są zarówno do działalności badawczej, jak i dydaktycznej z zakresu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa, wentylacji przemysłowej oraz badań jakości powietrza wewnętrznego.

Budynek powstał w latach 1970-71. W latach 2019-20 budynek Hali został poddany termomodernizacji. Ocieplono bryłę budynku przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów, zachowując przy tym charakterystyczne, cenne elementy architektoniczne (np. ścianę żaluzjową). Wykonano nowe instalacje: ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym i elektryczną, a także wprowadzono układ wentylacji mechanicznej.

W zmodernizowanej Hali Technologicznej zainstalowano nowoczesne zestawy stanowisk do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych przez studentów. Stanowiska posiadają  budowę modułową, co umożliwia różnorodność przeprowadzanych ćwiczeń z zakresu instalacji ogrzewania i wentylacji. W laboratorium są możliwe badania źródeł ciepła (w tym OZE) dla różnych konfiguracji systemu oraz dla różnych trybów pracy nowoczesnych instalacji grzewczych, badanie działania kompaktowej – kompletnej instalacji wentylacyjnej, analiza pracy układów zabezpieczających i sterujących układem grzewczym, badania układów sterowania i regulacji w instalacjach ogrzewania i wentylacji oraz analiza układu do pomiarów wilgotności.

Realizacja prac z obszaru działania Katedry prowadzona jest w laboratoriach:

1. Laboratorium Ogrzewnictwa – Badania w ustalonych i zmiennych warunkach cieplnych elementów i urządzeń grzewczych oraz podzielników kosztów ogrzewania. Badania efektywności systemów grzewczo-wentylacyjnych, w tym wykorzystujących odnawialne źródła energii. Metody pomiaru i oceny warunków cieplnych w pomieszczeniach.

2. Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji – Badania dotyczące modelowania ruchu powietrza w pomieszczeniach i przepływu w strugach nawiewanych i konwekcyjnych. W badaniach eksperymentalnych stosowane są anemometryczne metody pomiary pól prędkości (anemometry z gorącym drutem, anemometry sferyczne, dopplerowska anemometria laserowa) i metody wizualizacji przepływu. Do badań skuteczności wentylacji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykorzystuje się znaczniki gazowe. Obliczenia numeryczne ruchu powietrza w pomieszczeniach wykonywane są za pomocą kilku różnych komercyjnych pakietów CFD.

3. Laboratorium Techniki Odpylania – Badania dotyczące hermetyzacji źródeł pylenia i aerodynamicznej optymalizacji konstrukcji urządzeń oczyszczającej gazy. Badania nad doskonaleniem metod pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu w gazach oraz badania charakterystyk pomiarowych czujników prędkości gazu i aspiracyjnych sond pyłowych

4. Laboratorium Metrologii w Ogrzewnictwie, Wentylacji i Technice Odpylania – Badania aparatury pomiarowej do pomiarów parametrów środowiska wewnętrznego (np. sond temperatury, sond anemometrycznych, czujników wilgotności, przetworników ciśnienia, mierników CO2). Określanie właściwości metrologicznych, sprawdzanie okresowe dokładności i wzorcowanie w/w aparatury.

5. Laboratorium Komputerowej Symulacji Procesów Wentylacji i Ogrzewania – Symulacje przepływów powietrza wentylacyjnego, symulacje obciążeń cieplnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, symulacje zintegrowane przepływu ciepła i powietrza w budynkach, wyznaczenie bilansów cieplnych pomieszczeń obliczenia sieci przewodów wentylacyjnych, wymiarowanie instalacji centralnego ogrzewania modelowania ruchu powietrza w pomieszczeniach i przepływu w strugach nawiewanych i konwekcyjnych

Katedra dysponuje także dwiema Pracowniami Komputerowymi.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie