A A+ A++

Prognozowanie numeryczne CFD

W Katedrze prowadzone są badania z zakresu modelowania numerycznego rozdziału powietrza w pomieszczeniach wentylowanych metodą numerycznej mechaniki płynów CFD z wykorzystaniem programów komputerowych Ansys CFX i Ansys Fluent Airpack. Prace te obejmują:

  • badania rozkładu parametrów powietrza w istniejących obiektach,
  • badania warunków komfortu cieplnego w istniejących lub projektowanych obiektach,
  • opracowanie koncepcji poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych w istniejących obiektach,
  • sprawdzenia różnych koncepcji rozdziału powietrza w projektowanym obiekcie,
  • badania wpływu różnych czynników na warunki panujące w wentylowanym obiekcie.

Badania takie przeprowadzane są dla różnych obiektów wentylowanych lub klimatyzowanych, m.in.: sal audytoryjnych, krytych lodowisk, hal pływalni, zamkniętych garaży, pomieszczeń biurowych i mieszkalnych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie