A A+ A++

Techniki oczyszczania powietrza

W Katedrze prowadzone są badania nad metodami pomiarów w obrębie emisji zapylonych gazów odlotowych i oznaczeń pyłowych. Ustalane były i są: charakterystyki dokładności zasysania pyłowych sond do poboru zapylonych gazów w kanałach, charakterystyki pomiaru prędkości gazu w kanale prowadzonego czujnikami ciśnieniowymi i wirowymi, oceny dokładności pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu oraz strumienia objętości gazu w pomiarze grawimetrycznym, oceny dokładności analiz sitowych, analizy konstrukcyjno metrologiczne impaktorów.

Prowadzone są również badania dotyczące odciągów miejscowych (uwzględniające zagadnienia takie jak: hermetyzacja źródeł pylenia, ssawki, obudowy, centralne odkurzanie), jak również aerodynamicznej i procesowej optymalizacji urządzeń oczyszczających gazy.

Badania te obejmują:

  • pomiary warunków środowiska wewnętrznego i ich ocena (w obiektach użyteczności publicznej i mieszkalnych),
  • wpływ warunków cieplnych i jakości powietrza na zdrowie, komfort i wydajność pracy,
  • badania wymiany powietrza w obiektach mieszkalnych, badania dotyczące parametrów powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach z nawiewnikami okiennymi,
  • badania obejmujące modelowanie numeryczne (z wykorzystaniem programów Fluent i Ansys) zjawisk: przepływu powietrza w budynkach mieszkalnych oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (głównie wydychanego przez ludzi ditlenku węgla), modelowanie numeryczne procesów oddychania człowieka.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie