A A+ A++

Wentylacja pożarowa i oddymianie grawitacyjne

Wentylacja pożarowa obejmuje instalacje, których zadaniem jest utrzymanie dróg ewakuacyjnych wolnych od dymu, usuwanie z nich dymu oraz oczyszczanie z dymu obiektów po skończonej akcji ratowniczej. Instalacja wentylacji pożarowej składa się z różnych zestawów urządzeń w zależności od rodzaju obiektu, w którym jest projektowana. Wyróżnić można systemy służące do usuwania dymu oraz systemy zabezpieczające przez zadymieniem klatek schodowych czy systemy z wentylatorami strumieniowymi do garaży czy tuneli. W Katedrze podejmowane są badania dotyczące warunków panujących na drogach ewakuacyjnych z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów (program Fire Dynamics Simalator) oraz badania działania wentylacji strumieniowej w obiektach rzeczywistych.

Badania te obejmują:

  • określenie wpływu parametrów zewnętrznych na skuteczność działania wentylacji naturalnej oddymiającej w obiektach wiekokubaturowych,
  • określenie wpływu parametrów zewnętrznych na skuteczność działania wentylacji naturalnej oddymiającej w budynkach średniowysokich,
  • badania działania wentylacji strumieniowej w rzeczywistych tunelach drogowych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie