A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr inż. Grzegorz Wieczorek
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 32-237 13 27
E-mail: grzegorz.wieczorek@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 728

e-pracownik

Krótka biografia naukowa

 • Studia magisterskie na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku Elektronika ukończone w 1990 r.
 • Praca doktorska „Zwiększenie efektywności systemów wykorzystujących modulację z bezpośrednim rozproszeniem widma sekwencją pseudolosową” obroniona w 2005 r.
 • Adiunkt od 2006 r.

 

Zainteresowania naukowe

 • Sygnały o widmie rozproszonym (Spread Spectrum Signals)
 • Detekcja metalowych obiektów (Metal Detectors)
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów na potrzeby implementacji w elektronicznych przyrządach pomiarowych (Digital Signal Processing)
 • Miernictwo elektroniczne, w szczególności pomiary czasu, odległości, TOF (Time of Flight)
 • Przetwarzanie analogowo-cyfrowe (Analog-Digital Converters)
 • Systemy pozycjonowania (Positioning Systems)
 • Systemy fotowoltaiczne (Photovoltaic Systems)
 • Niekonwencjonalne źródła i układy zasilania (Energy Harvesting)
 • Układy zasilające i zarządzania energią (Power Supplies, Energy/Battery Management Systems)

 

Wybrane osiągnięcia

 • Autorstwo 13 patentów

 

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Promotor 29 prac magisterskich i inżynierskich.
 • Przygotowanie nowych przedmiotów – Optoelektronika, Technika Światłowodowa, Optoelectronics
 • Opracowanie nowych stanowisk laboratoryjnych na potrzeby przedmiotów: Optoelektronika, Technika Światłowodowa, Miernictwo Elektroniczne, Podstawy Miernictwa, Elementy Elektroniczne.

 

Współpraca z przemysłem

 • Współpraca z kilkoma lokalnymi firmami produkującymi urządzenia elektroniczne w zakresie projektowania i oprogramowania przyrządów pomiarowych i urządzeń sterujących.
 • Wykonawca w projekcie „Zielony Przejazd – opracowanie zeroemisyjnego systemu podnoszącego poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarach przejazdów kolejowo-drogowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłoszonego przez NCBiR.
 • Wykonawca w projekcie badawczym   „Zielona Nastawnia - opracowanie dedykowanego infrastrukturze kolejowej, zrównoważonego środowiskowo, inteligentnego systemu zasilania urządzeń i budowli” od 1 listopada 2021.

 

Publikacje i patenty

(baza od 2017r)

https://omega.polsl.pl/info/author/PSL91bcd549f8774ab7b15d31a13ce87656/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BGrzegorz%2BWieczorek%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2B%25C5%259Al%25C4%2585ska?r=publication&tab=publications&conversationPropagation=begin&sort=&lang=pl&pn=1

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie