A A+ A++
Katedra Elektroniki, Elektrotechniki i Mikroelektroniki

Katedra Elektroniki, Elektrotechniki i Mikroelektroniki

 

Imię i nazwisko
Data kolokwium habilitacyjnego / data nadania stopnia doktora habilitowanego
Temat
Dr inż. Ernest Czogała
23.01.1975

Niestacjonarne procesy stochastyczne w układach dynamicznych o stałych rozłożonych

Doc. dr inż. Ferdynand Wagner
21.06.1977

Projektowanie krótkich rejestrów liczących

Dr inż. Jan Chojcan
29.06.1987

Niektóre problemy wrażliwości wyższych układów elektronicznych

Dr inż. Leon Lasek
14.02.1989

Analiza i synteza układów generacyjnych

Dr inż. Jerzy Rutkowski
31.03.1992

Diagnostyka dużych analogowych układów elektronicznych z zastosowaniem metod topologicznych

Dr inż. Edward Hrynkiewicz
26.05.1992

Cyfrowe powielacze częstotliwości przebiegów prostokątnych

Dr inż. Zygmunt Frankiewicz
04.10.1994

System holterowski z możliwością analizy załamka P elektrokardiogramu

Dr inż. Jacek Łęski
10.01.1995

Nowe możliwości nieinwazyjnej diagnostyki elektrokardiologicznej

Dr inż. Ewa Piętka
24.04.1997

Przetwarzanie obrazów w systemach archiwizacji i transmisji obrazów

Dr inż. Zdzisław Filus
16.12.1997

Przetworniki elektromagnetyczno-akustyczne. Teoria i zastosowania.

Dr inż. Andrzej Hławiczka
27.01.1998

Rejestry liniowe - analiza, synteza i zastosowanie w testowaniu układów cyfrowych

Dr inż. Ewaryst Tkacz
20.04.1998

Nowe możliwości diagnostyczne analizy zmienności rytmu serca (HRV)

Dr inż. Jerzy Dąbrowski
6.03.2001

Zastosowanie techniki odcinkowo - liniowej do makrosymulacji systemów analogowych i analogowo - cyfrowych na poziomie funkcjonalnym

Dr inż. Dariusz Kania
28.02.2005

Synteza logiczna przeznaczona dla matrycowych struktur programowalnych typu PAL

Dr inż. Jacek Konopacki9.11.2010

Projektowanie filtrów cyfrowych o nieskończonej odpowiedzi impulsowej - wybrane zagadnienia

Dr inż. Zbigniew Rymarski30.11.2010

Jednofazowe i trójfazowe inwertery napięcia stosowane w systemach UPS

Dr inż. Ewa Straszecka10.05.2011

Measures of uncertainty and imprecision in medical diagnosis support

Dr inż. Jacek Izydorczyk14.06.2011

Analiza niejednorodnej linii transmisyjnej w środowisku SPICE

Dr inż. Marian Kotas10.07.2012

Nieliniowa filtracja projekcyjna sygnałów elektrokardiograficznych

Dr inż. Damian Grzechca5.03.2013

Hybrydowe metody testowania i diagnostyki analogowych układów elektronicznych - wybrane zagadnienia

Dr inż. Andrzej Pułka9.04.2013

Techniki heurystyczne w modelowaniu i weryfikacji systemów elektronicznych – wybrane zagadnienia

Dr Piotr Zawadzki28.05.2013

Protokół poufnej komunikacji odporny na ataki klasyczne i kwantowe

Dr inż. Leszek Dziczkowski5.11.2013

Metodologia konduktometrii wiroprądowej

Dr inż. Krzysztof Waczyński12.05.2015

Cienkie warstwy dwutlenku cyny w aspekcie zastosowań w mikroelektronice

Dr inż. Tomasz Pander26.05.2015

Nieliniowa filtracja odporna w przetwarzaniu sygnałów biomedycznych w obecności zakłóceń o charakterze impulsowym

Dr inż. Monika Kwoka29.09.2015

Technologia i charakteryzacja wybranych niskowymiarowych nanostruktur dwutlenku cyny SnO2 w aspekcie zastosowań sensorowych - jednotematyczny cykl publikacji 

Dr inż. Robert Czerwiński28.11.2017

Metody syntezy i odwzorowania technologicznego automatów sekwencyjnych dla struktur programowalnych typu PAL

Dr inż. Robert Czabański27.03.2018

Jakościowa ocena stanu płodu w oparciu o dedykowane systemy rozmyte

Dr inż. Tomasz Golonek18.12.2018

Sygnaturowa diagnostyka analogowych układów elektronicznych i ewolucyjne metody projektowania z uwzględnieniem testowalności

Dr inż. Adam Milik24.09.2019

Synteza układów sterujących i obliczeniowych implementowanych w strukturach FPGA

 

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie