A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr inż. Wojciech Oliwa
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 32-237 13 27
E-mail: wojciech.oliwa@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 728

e-pracownik

Krótka biografia naukowa

 • Studia magisterskie na kierunku “Elektronika” specjalność “Aparatura elektroniczna” ukończone w 1990 r. (praca dyplomowa: „Oscyloskop cyfrowy”).
 • Praca doktorska „Wykorzystanie podpróbkowania do odtwarzania widma i przebiegów czasowych sygnałów” (promotor dr hab. inż. Leon Lasek) obroniona w 2002 r.
 • Praca na stanowisku adiunkta od 2002 r. w Instytucie Elektroniki, a później w Katedrze Elektroniki, Elektrotechniki i Mikroelektroniki Politechniki Śląskiej.

Zainteresowania naukowe

 • Miernictwo elektroniczne, w szczególności pomiary częstotliwości, czasu, odległości, TOF, szumów fazowych
 • Przetwarzanie analogowo-cyfrowe
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, w szczególności w elektronicznych przyrządach pomiarowych
 • Zastosowanie mikrokontrolerów i cyfrowych układów programowalnych w miernictwie elektronicznym
 • Zastosowanie mikrokontrolerów w systemach zasilających I kontrolnych

Wybrane osiągnięcia

 • Autorstwo kilkunastu publikacji naukowych
 • Autorstwo 5 patentów
 • Sześć nagród rektora za osiągnięcia naukowe, organizacyjne I dydaktyczne

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Promotor około 30 prac magisterskich i inżynierskich.
 • Przygotowanie nowych wykładów:
  • Miernictwo Elektroniczne,
  • Podstawy Miernictwa,
  • Elektronika z Technikami Pomiarowymi
 • Opracowanie nowych stanowisk laboratoryjnych m.in.:
  • Miernictwo Elektroniczne,
  • Podstawy Miernictwa,
  • Optoelektronika,
  • Elementy Elektroniczne.

Współpraca z przemysłem

 • Współpraca z lokalnymi firmami (m.in. Ame Plus) produkującymi urządzenia elektroniczne, w szczególności projektowanie i oprogramowanie przyrządów pomiarowych, urządzeń telekomunikacyjnych i urządzeń sterujących.
 • Wykonawca w projekcie „Zielony Przejazd – opracowanie zeroemisyjnego systemu podnoszącego poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarach przejazdów kolejowo-drogowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłoszonego przez NCBiR.

Wybrane publikacje naukowe

 • G. Wieczorek, W. Oliwa, „Picosecond precision time-of-flight digital converter”, IET Electronic Letters, Vol. 53, Issue 5, 02 March 2017, pp. 304-306, DOI:10.1049/el.2016.4485.
 • W. Oliwa, G. Wieczorek, “Fast and accurate frequency meter using the Interpolated DFT Method”, Elektronika ir Elektrotechnika, Vol. 23, no. 3, 2017, pp. 43-46, DOI: 10.5755/j01.eie.23.3.18331.
 • W. Oliwa, G. Wieczorek, “On the impact of amplitude variation on interpolated DFT method and how to reduce it”, Elektronika ir Elektrotechnika, Vol. 24, no. 3, 2018, pp. 29-32, DOI:10.5755/j01.eie.24.3.20978.
 • G. Wieczorek, K. Bernacki, Z. Rymarski, W. Oliwa, “Gathering energy of the stray currents in electrified railways environment for power supply”, Energies, Vol. 14, iss. 19, (art. No. 6206), 2021, DOI:10.3390/en14196206.

Wybrane patenty

 • W. Oliwa, G. Wieczorek, „Sposób i urządzenie do pomiaru czasu opóźnienia sygnału w dalmierzach”, patent nr PL224966(B1), decyzja o udzieleniu 2016-08-04, ogłoszenie o udzieleniu 2017-02-28.
 • G. Wieczorek, W. Oliwa, „ Sposób i urządzenie do pomiaru czasu opóźnienia sygnału”, patent nr PL228352(B1), decyzja o udzieleniu 2017-10-25, ogłoszenie o udzieleniu 2018-03-30.
 • G. Wieczorek, W. Oliwa, „Sposób i urządzenie do pomiaru interwałów czasowych”, patent nr PL238760(B1), decyzja o udzieleniu 2021-06-21, ogłoszenie o udzieleniu 2021-10-04.
 • W. Oliwa, G. Wieczorek, „Sposób i urządzenie do pomiaru pojedynczych interwałów czasowych”, patent nr PL238760(B1), decyzja o udzieleniu 2021-06-21, ogłoszenie o udzieleniu 2021-10-04.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie