A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr inż. Artur Noga
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 32-237 13 50
E-mail: artur.noga@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 807

e-pracownik

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9432-1291

 

Krótka biografia naukowa:

 • Studia magisterskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja specjalność Telekomunikacja ukończone w 2002 r. (praca dyplomowa: Modelowanie numeryczne pola elektromagnetycznego w układach złożonych z brył przewodzących i cienkich przewodów).
 • Praca doktorska: Poprawa skuteczności hybrydowej metody MM-PO w szerokopasmowej analizie obiektów promieniujących (promotor dr hab. inż. Andrzej Karwowski) obroniona w 2007 roku.
 • Adiunkt od 2007 roku.

 

Zainteresowania naukowe

 • Kompatybilność elektromagnetyczna.
 • Technika antenowa i mikrofalowa.
 • Projektowanie obwodów drukowanych ze szczególnym uwzględnieniem zasad kompatybilności elektromagnetycznej, integralności sygnałów i integralności obwodów zasilania.

 

Wybrane osiągnięcia

 • Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych i 6 patentów.
 • Wiceprzewodniczący polskiej sekcji IEEE EMC w latach 2018-19.
 • Recenzent: Journal of Electromagnetic Waves and Applications Progress in Electromagnetic Research.
 • Recanzent i członek komitetu programowego 19th International Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility, EMC 2008.

 

Projekty badawcze:

 • Projekt badawczy (przyznany w 2017 roku w ramach programu NVIDIA Academic Hardware Grant Program) pt. GPU-Accelerated Broadband Method-of-Moments Approach for Large-Scale Electromagnetic Problems Involving PEC Objects, Politechnika Śląska
 • Projekt w ramach Programu Badań Stosowanych (NCBiR), Opracowanie technik poprawy wiarygodności pomiarów sygnałów bioelektrycznych w rzeczywistym środowisku elektromagnetycznym, realizowany w latach 2015-2017, wykonawca.
 • Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, Anteny nowoczesnych systemów bezprzewodowych na potrzeby społeczeństwa informacyjnego - nowe struktury, modele, metody analizy i projektowania, realizowany w latach 2009-2011, wykonawca.
 • Projekt badawczy własny Nr N N517 467934, Szybkie hybrydowe metody elektromagnetyzmu obliczeniowego, realizowany w latach 2008-2011, wykonawca.
 • Projekt badawczy promotorski Nr 3 T11D 008 29, Poprawa skuteczności hybrydowej metody MM-PO w szerokopasmowej analizie obiektów promieniujących, realizowany w latach 2005-2007, główny wykonawca.

 

Osiągnięcia dydaktyczne:

 • Promotor ponad 20 prac magisterskich i kilkunastu prac inżynierskich.
 • Przygotowanie nowych wykładów, opracowanie nowych stanowisk laboratoryjnych oraz ćwiczeń tablicowych i laboratoryjnych z przedmiotów:
  • Kompatybilność elektromagnetyczna,
  • Pola i fale elektromagnetyczne,
  • Narzędzia komputerowe,
  • Laboratorium i projekt układów wielkiej częstotliwości,
  • Electromagnetic compatibility.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych za rozprawę: Poprawa skuteczności hybrydowej metody MM-PO w szerokopasmowej analizie obiektów promieniujących – konkurs organizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, 2008.
 • Pierwsza nagroda w Konkursie Młodych Naukowców za referat: Szerokopasmowa analiza anten z transmisyjnym modem propagacji umieszczonych na przewodzącej platformie przedstawiony na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa 16-18 czerwca 2004, konkurs organizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.
 • Trzecia nagroda w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Techniki Mikrofalowej, Antenowej oraz Systemów Radiolokacyjnych za pracę pod tytułem: Modelowanie numeryczne pola elektromagnetycznego w układach złożonych z brył przewodzących i cienkich przewodów, Konkurs organizowany przez AP/AES/MTT/ Joint Chapter Poland Section IEEE, 2004.
 • Nagrody rektorskie: stopnia I za osiągnięcia dydaktyczne (14.10.2011), stopnia III za osiągnięcia naukowe (14.10.2009), stopnia III za osiągnięcia organizacyjne (14.10.2009), stopnia II za osiągnięcia naukowe (14.10.2008).

 

Wybrane publikacje naukowe:

 • Magnuski M, Wójcik D, Surma M, Noga A, A compact widely tunable bandpass filter dedicated to preselectors, Electronics – Switz, 2021 vol. 10 iss. 18 s. 1-16,
 • D. Wójcik, M. Surma, A. Noga, M. Magnuski, On the Design of Dual-Polarised Linear Antenna Arrays with Enhanced Port-to-Port Isolation, Sensors, vol. 20, iss. 2, 6105.
 • D. Wójcik, M. Surma, A. Noga, M. Magnuski, High port-to-port isolation dual-polarized antenna array dedicated for full-duplex base stations, IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett., vol. 19, iss. 7, 2020, pp. 1098-1102.
 • A. Karwowski, A. Noga, T. Topa, Computationally efficient technique for wide-band analysis of grid-like spatial shields for protection against LEMP effects, ACES Journal, vol. 32, no. 1, Jan. 2017, pp. 87-92.
 • A. Karwowski, A. Noga, T. Topa, An Efficient Framework for Analysis of Wire-Grid Shielding Structures over a Broad Frequency Range, 2016. Radioengineering, vol. 25, no. 4, pp. 629-636.
 • T. Topa, A. Noga, A. Karwowski, Adapting MoM with RWG Basis Functions to GPU Technology Using CUDA, IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., vol. 10, 2011, pp. 480-483.
 • T. Topa, A. Karwowski, A. Noga, Using GPU with CUDA to accelerate MoM-based electromagnetic simulation of wire-grid models, IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., vol. 10, 2011, pp. 342-345.
 • T. Topa, A. Noga, D. Wójcik, Analysis of Complex Radiating Structures by Hybrid FDTD/MoM-PO Method, PIERS Online, vol. 5, no. 8, 2009, pp. 711-715.
 • A. Karwowski, A. Noga, On the interpolation of the frequency variations of the MoM-PO impedance matrix over a wide bandwidth, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 50, Mar. 2008, pp. 738-741.
 • A. Karwowski, A. Noga, Fast MM-PO-based numerical modelling technique for wide-band analysis of antennas near conducting objects, Electronics Letters, vol. 43, Apr. 2007, pp. 486-487.

 

Patenty:

 • Magnuski M., Wójcik D., Surma M., Noga A., Wielokanałowy układ mikrofalowy z przemianą częstotliwości do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów Iub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym, P.430319
 • Magnuski M., Wójcik D., Surma M., Noga A., Wielokanałowy mikrofalowy układ do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym, P.430320
 • Magnuski M., Wójcik D., Surma M., Noga A., Wielokanałowy homodynowy układ mikrofalowy do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym, P.430321
 • Magnuski M., Wójcik D., Surma M., Noga A., Jednokanałowy mikrofalowy układ do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywani a zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym, P.430322
 • Magnuski M., Wójcik D., Surma M., Noga A., Wielokanałowy homodynowy układ mikrofalowy z modulacją AM do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym P.430323
 • Magnuski M., Wójcik D., Surma M., Noga A., Jednokanałowy adaptacyjny układ mikrofalowy do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym, P.430324

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie