A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr inż. Sławomir Lasota
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 32-237 18 45
E-mail: slawomir.lasota@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 703

lasota_slawomir

Linki zewnętrzne:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-8179-7653X

Linked in: https://www.linkedin.com/in/s%C5%82awomir-lasota-00a98283/

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Lasota-Slawomir

Repozytorium oprogramowania: https://github.com/lasotek

Krótka biografia naukowa:

 • Studia magisterskie na kierunku “Elektronika i Telekomunikacja” specjalność “Aparatura elektroniczna” ukończone w 1992 r. (praca dyplomowa: „Program analizy wrażliwościowej układów generacyjnych”).
 • Praca doktorska „Wykorzystanie tablic decyzyjnych do syntezy obwodów elektronicznych” (promotor dr hab. inż. Leon Lasek) obroniona z wyróżnieniem w 2002 roku.
 • Adiunkt od 2002 roku.

Zainteresowania naukowe

 • Algorytmy i tworzenie oprogramowania do wspomagania analizy i syntezy układów elektronicznych.
 • Analiza symboliczna w analizie i syntezie układów elektronicznych.
 • Technika analogowa.
 • AI w projektowaniu układów analogowych (scalonych).
 • Zastosowanie teorii grafów w zagadnieniach interdyscyplinarnych.
 • Zastosowanie arytmetyki przedziałowej w optymalizacji układów analogowych.
 • Techniczne aspekty obrazowania astronomicznego.

Wybrane osiągnięcia

 • Autor kilkunastu publikacji naukowych.
 • Kilkanaście recenzji w czasopismach:
  • Integration, the VLSI Journal,
  • IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers,
  • Open Journal of Circuit and Systems.
 • Ukończenie w roku akademickim 2020 kursu podyplomowego w zakresie „Przygotowania pedagogicznego” organizowanych przez Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej.

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich.
 • Przygotowanie nowych wykładów, opracowanie nowych stanowisk laboratoryjnych oraz nowych przedmiotów w języku polskim i angielskim, m.in.:
  • Analog Circuit Design

Nagrody i wyróżnienia

 • Srebrny Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2017.
 • Nagroda rektorska I stopnia za działalność naukową w 2002,
 • Nagrody rektorskie: III stopnia za działalność dydaktyczną w 2015.

Wybrane publikacje naukowe z ostatnich 10 lat

 1. S. Lasota, A. Malcher, „A cancellation-free algorithm for the symbolic analysis of circuits containing current conveyors,” Proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES'04, Poznań
 2. S. Lasota, “A direct and fully cancellation-free approach to the analysis of large analog circuits with decision diagrams,” International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES'06, Łódź, Poland
 3. S. Lasota, “Parameter decision diagrams in the symbolic analysis and the structural synthesis. Pt 1: Notation and analysis toolbox,” Xth International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design SM2ACD '08, Erfurt, Germany
 4. S. Lasota, “Parameter decision diagrams in the symbolic analysis and the structural synthesis. Pt 2: Application in the analysis and the structural synthesis - an over-view,” Xth International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design SM2ACD '08, Erfurt, Germany.
 5. S. Lasota, “Parameter decision diagrams in the symbolic analysis and the structural synthesis. Pt 3: PDD construction and basic manipulations,” Xth International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design SM2ACD '08, Erfurt, Germany
 6. S. Lasota, “Parameter decision diagram in the structural synthesis of analog networks,” International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES'08. Kraków, Poland http://ieeexplore.ieee.org/document/4673420/.
 7. S. Lasota, “Fast multilevel & always cancelation-free method for large electric networks exact symbolic analysis,” in Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2012, 11th IFAC/IEEE International Conference on, Brno, Czech Republic, may 2012, pp. 214 – 219, DOI: 10.3182/20120523-3-CZ-3015.00042.
 8. S. Lasota, “A New Always Cancellation-free Approach to the Multilevel Symbolic Analysis for Very Large Electric Networks” in International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES 2012, Wrocław, Poland, DOI: 10.1109/ICSES.2012.6382244
 9. Lasota Sławomir, „Multilevel Hierarchical Always Cancellation-free Symbolic Analysis Method for Large Electric Networks,” Elektronika, 02.2013, pp. 51-57.
 10. Ласота С., Филаретов В.В., Безызбыточный символьный анализ электрических цепей на основе схемных определителей и диаграмм деления параметров, Cинтез Анализ И Диагностика Электронных Цепей (CАД-2013), Ульяновский Государственный Технический Университет, Вып. 11, Ульяновск, 2013,cc. 97-118. http://intersyn.narod.ru/klin/SAD2013.pdf .
 11. Sławomir Lasota, “Models of modern active devices for effective and always cancelation-free symbolic analysis,” 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. PDES 2016 Brno, Czech Republic, DOI: 10.1016/j.ifacol.2016.12.014.
 12. Lasota, S. “Symbolic analysis of electric networks with higher order summative cofactors and parameter decision diagrams”. Int. J. Circuit Theory Appl. 2018,46, 1796–1826. doi:10.1002/cta.2495.
 13. Lasota, S. “Piece-by-Piece Symbolic Circuit Analysis Using Hierarchical Parameter Decision Diagrams with Higher-Order Summative Cofactors”. MDPI Electronics, w recenzji.

Współpraca zagraniczna:

Analiza symboliczna obwodów elektronicznych:

 • Wladimir Filaretow – Uniwersytet Techniczny, Uljanowsk, Rosja
 • Konstantin Gorshkov – Uniwersytet ITMO, Petersburg, Rosja
 • Esteban Tlelo-Cuautle – Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute, Mexico City, Meksyk

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie