A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr hab. inż. Jacek Konopacki
Stanowisko: profesor uczelni
Telefon: 32-237 16 66
E-mail: jkonopacki@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 823

e-pracownik

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9685-1907

Kariera naukowa

 • Studia na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach zakończone uzyskaniem 8. maja 1979 roku tytułu magistra inżyniera elektronika ze specjalnością aparatura elektroniczna.
 • Stopień doktora: 25 kwietnia 1989 r. na podstawie pracy doktorskiej pt. "Cyfrowe przetwarzanie sygnału pochodzącego z elektromagnetycznego czujnika przepływu zasilanego pulsującym prądem stałym" (promotor prof. dr hab. inż. Adam Macura).
 • Stopień doktora habilitowanego: 10 listopada 2010, uchwała Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, monografia „Projektowanie filtrów cyfrowych o nieskończonej odpowiedzi impulsowej - wybrane zagadnienia”.
 • Profesor Politechniki Śląskiej 1 czerwca 2019 r.

Pełnione funkcje

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Elektroniki ds. Dydaktyki (1.09.2009 – 31.12.2019),
 • Kierownik Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów (1.09.2017 – 31.12.2019),
 • Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Wydziału AEiI (10.10. 2016 r. – 31.12.2019),
 • Zastępca Kierownika Katedry Elektroniki, Elektrotechniki i Mikroelektroniki (1.01.2020 – 30.09.2020),
 • Kierownika Katedry Elektroniki, Elektrotechniki i Mikroelektroniki (1.10.2020 – 31.08.2021).

Obszar zainteresowań naukowych

 • przetwarzanie sygnałów cyfrowych,
 • projektowanie filtrów cyfrowych,
 • filtry adaptacyjne,
 • przetwarzanie obrazów,
 • biometria.

Wybrane osiągnięcia

 • Ponad 60 publikacji naukowych.
 • Recenzje dla czasopism notowanych w bazie JCR (IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE Transactions on Circuits and Systems-I Regular Paper, IEEE Transactions on Circuits and Systems-II Brief Review, IEEE Signal Processing Letters, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Circuits, Systems, and Signal Processing).
 • Recenzje na rzecz konferencji międzynarodowych (FAC Workshop PDS 2004, IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS),
 • Sekretarz Komisji Elektroniki PAN Oddział Katowice (funkcja pełniona z wybory od 1996 r.)
 • Promotor jednej zakończonej pracy doktorskiej.

Osiągnięcia dydaktyczne:

 • Promotor około 30 prac magisterskich i inżynierskich,
 • Opracowanie i prowadzenie wykładów dla przedmiotów: Filtry Cyfrowe, Analiza Sygnałów, Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów, Przetwarzanie Sygnałów Analogowych i Cyfrowych, Elektrotechnika, Zaawansowane Metody Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów (dla studiów doktoranckich),
 • Kierownictwo laboratoriów i opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych dla przedmiotów: Teoria Sygnałów, Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów, Przetwarzanie Sygnałów Analogowych i Cyfrowych,
 • Redaktor skryptu: Konopacki J., Izydorczyk J., Machniewski J. Mościńska K., Tyma G. "Teoria sygnałów i cyfrowe przetwarzanie sygnałów - laboratorium", skrypt Pol. Śl. nr 2180, Gliwice 1999,
 • Kierowanie i praca w zespole, który opracował program kształcenia dla nowego kierunku studiów Teleinformatyka (obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014).

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu przyznana 1.10.2004 za książkę „Filtry analogowe i cyfrowe”,
 • Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia naukowe (2011),
 • Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia za osiągniecia w dziedzinie dydaktycznej (1996, 1998, 1999, 2000, 2006),
 • Zespołowa Nagroda Rektora III stopnia za osiągniecia organizacyjne (w latach 2010 – 2019),
 • Odznaczenia: Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej.

Wybrane publikacje:

Książka:

IZYDORCZYK J., KONOPACKI J. „Filtry analogowe i cyfrowe”, PAN Oddział w Katowicach, Wydawnictwo PKJS 2003.

Monografia:

KONOPACKI J., Projektowanie filtrów cyfrowych o nieskończonej odpowiedzi impulsowej - wybrane zagadnienia”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektronika Z. 231, Gliwice 2009.

Patent:

KONOPACKI J, DĄBROWSKI J. „Wzmacniacz pomiarowy impulsów prostokątnych zwłaszcza małej częstotliwości” Pat. nr 148656, opis patentowy opublikowano 31.03.1990.

Publikacje w czasopismach i na konferencjach:

KONOPACKI J., The Frequency Transformation by Matrix Operation and Its Application in IIR Filters Design, IEEE Signal Processing Letters, vol.12, no.1, January 2005, pp.5-8.

ANDERSSON S., KONOPACKI J., DĄBROWSKI J., SVENSSON C., SC Filter for RF Sampling and Downconversion with Wideband Image Rejection, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Kluwer-Springer, vol.49, no.2, October 2006, pp.115-122.

WALUŚ, K. BERNACKI, J. KONOPACKI, „Impact of NIR wavelength lighting in image acquisition on finger vein biometric system effectiveness”, Opto-Electronics Review 25 (2017) pp.263–268.

KONOPACKI, „Design of sparse FIR filters with low group delay”, Intl Journal of Electronics And Telecommunications, 2021, vol. 67, no. 1, pp. 123-128. DOI: 10.24425/ijet.2021.135953

KONOPACKI, K. MOŚCIŃSKA: “Estimation of filter order for prescribed, reduced group delay FIR filter design”, Bulletin of The Polish Academy of Sciences Technical Sciences, Vol. 63, No. 1, 2015, pp. 209-216

KONOPACKI, K. MOŚCIŃSKA: “Estimation of the Linear-phase IIR Filter Order Based on FIR Prototype with Prescribed Group Delay”, International Journal of Microelectronics and Computer Science, vol.5, no.3, 2014, pp. 105-110.

KONOPACKI, K. MOŚCIŃSKA, „Wąskopasmowe filtry FIR o bardzo małym opóźnieniu grupowym i rzadkiej odpowiedzi impulsowej”, Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 2019, s. 103-106. doi:10.15199/48.2019.09.20

KONOPACKI, K. MOŚCIŃSKA "A Procedure for Quasi-Equiripple Linear-Phase IIR Filters Design", International Journal of Electronics and Telecommunications, vol.56, no.4, 2010, pp.393-398.

ANDERSSON, J. KONOPACKI, J. DĄBROWSKI, C. SVENSSON, “SC Filter for RF Downconversion with Wideband Image Rejection”, in Proc. IEEE ISCAS, May 21-24, Greece 2006, pp.3542-3545.

J.KONOPACKI, K.MOŚCIŃSKA  „A Simplified Method for IIR Filter Design with Quasi-Equiripple Passband and Least-Squares Stopband” 14th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, December 11-14, 2007, Marrakech, Morocco, pp. 302-305.

DĄBROWSKI J., KONOPACKI J., Implementation of A/D Network Macromodels in PWL Functional-Level Simulator, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol.44, No.3, 1996, pp. 293-312.

KONOPACKI “IIR Filters Design Procedures Based on Digital Frequency Transformations”, IFAC Workshop PDS 2004, Gliwice-Kraków, November 18th – 19th, 2004, pp. 361-365.

KONOPACKI J, DĄBROWSKI J., A New Structure for LF Square Wave Amplification, Electronic Engineering, Dec. 1989, pp.27-28.

DĄBROWSKI J., KONOPACKI J., A/D Converter for Square Wave Amplitude Measurements, Electronic Engineering, Sept. 1986, pp.34-35.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie