A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr hab. inż. Tomasz Golonek
Stanowisko: profesor uczelni, zastępca kierownika katedry ds. dydaktycznych
Telefon: 32-237 22 97
E-mail: tomasz.golonek@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 815

e-pracownik

Krótka biografia naukowa

Profesor Politechniki Śląskiej od 1 października 2019 roku.

Uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika w roku 2018. Tytuł osiągnięcia naukowego powiązanego tematycznie z cyklem publikacji: „Sygnaturowa diagnostyka analogowych układów elektronicznych i ewolucyjne metody projektowania z uwzględnieniem testowalności”.

W okresie 10.2003 – 09.2019 adiunkt (Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach).

W okresie 06.2003 – 09.2003 asystent (Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach).

 

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektronika – dyplom uzyskany na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w roku 2003. Temat rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie ewolucyjnych technik obliczeniowych do projektowania i diagnozowania analogowych układów elektronicznych”.

W okresie 10.1998 – 05.2003 doktorant (Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach).

Magister inżynier elektronik, specjalność aparatura elektroniczna – dyplom uzyskany na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w roku 1998. Temat pracy dyplomowej: „Elektroniczny charakterograf oparty o PC”.

Pełnione funkcje

Zastępca Kierownika ds. dydaktycznych Katedry Elektroniki, Elektrotechniki i Mikroelektroniki (RAu11) od 2021 r.

Koordynator i przedstawiciel w Radzie ds. Doskonalenia Kształcenia kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja prowadzonego na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Zainteresowania naukowe

  • Ewolucyjne techniki obliczeniowe,
  • automatyczna diagnostyka oraz testowanie elektronicznych układów analogowych i mieszanych,
  • systemy elektroniczne z mikrokontrolerami ARM,
  • optymalizacja wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej uzyskanej ze źródeł odnawialnych.

 

Wybrane osiągnięcia

Autor bądź współautor w sumie ponad 50 publikacji naukowych.

Sekretarz komitetu organizacyjnego konferencji International Conference on Circuits and Electronic Systems (ICSES), rok 2010, Gliwice.

Recenzent czasopism notowanych w bazie JCR.

Osiągnięcia dydaktyczne

Promotor kilkunastu prac magisterskich i inżynierskich.

Wykładowca z Podstaw elektrotechniki oraz prowadzący zajęcia z Podstaw przetwarzania sygnałów od ponad dziesięciu lat. Kierownik przedmiotu obieralnego Programowanie mikrokontrolerów ARM serii STM32. Autor instrukcji laboratoryjnych i programów zajęć oraz materiałów wspierających kształcenie zdalne z ww. przedmiotów.

W latach 2015-18 opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Mikrokontrolery, robotyka, informatyka” (MikRobI).

Współpraca z przemysłem

W latach 2013-2015 odbył staż przemysłowy na stanowisku konstruktora elektronika w podkrakowskiej firmie GECO realizującej praktyczne projekty krajowe i zagraniczne dotyczące zagadnień z zakresu sterowania urządzeniami powszechnego użytku oraz przemysłowymi. W trakcie swojego stażu, razem z grupą pozostałych konstruktorów, zajmował się projektowaniem i rozwijaniem oprogramowania wbudowanego układów ARM, m.in. implementacją specjalistycznych algorytmów hybrydowego systemu solarnego oraz projektowaniem instalacji monitoringu i zdalnej kontroli systemów do pozyskiwania energii odnawialnej.

Nagrody i wyróżnienia

Indywidualna nagroda III stopnia przyznana w roku 2019 przez Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe.

Nagroda III stopnia przyznana w roku 2010 przez Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej dla zespołów badawczych.

Nagroda II stopnia przyznana w roku 2006 przez Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej.

Nagroda II stopnia przyznana w roku 2004 przez Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej dla zespołów badawczych.

Wybrane publikacje naukowe

Tomasz Golonek, Łukasz Chruszczyk, Analog circuits specification driven testing by means of digital stream and non-linear estimation model optimized evolutionarily, Bull. Pol. Acad. Sci., 2020, vol.68, no.6, pp. 1283-1299, DOI: 10.24425/bpasts.2020.135390, ISSN: 2300-1917 (1.662, 100 pkt. MNiSW).

Temich Sebastian, Golonek Tomasz, Grzechca Damian, Design an identification function to reduce the computational resources on the testing process of an analog electronic circuit, Elektronika ir Elektrotechnika, 2019, vol.25, no.3, pp. 25–33, DOI: 10.5755/j01.eie.25.3.23672, ISSN: 2029-5731 (0.707, 40 pkt. MNiSW).

Tomasz Golonek, Jan Machniewski, Analog Circuits Specifications Testing by Means of Walsh-Hadamard Transform and Multiple Regression Supported by Evolutionary Computations, Circuits Systems and Signal Processing, Springer, July 2018, vol. 37, no.7, pp. 2736–2771, DOI: 10.1007/s00034-017-0708-1, ISSN: 1531-5878 (IF2018 1.922, 25 pkt. MNiSW, lista A).

Tomasz Golonek, Home ultrasound device for heart beats monitoring based on ARM microcontroller, in Proc. of International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES), 2016, pp. 243-246, DOI: 10.1109/ICSES.2016.7593811, ISBN: 978-1-5090-2667-8 (Web of Science, 15 pkt. MNiSW).

Tomasz Golonek, Evolutionary optimization of Sigma-Delta modulated analog stimulus, International Journal of Microelectronics and Computer Science, 2015, vol. 6, no.4, pp. 130-135, ISSN: 2080-8755 (7 pkt. MNiSW, lista B, MNiSW).

Tomasz Golonek, Analog Circuits Testing by Means of Walsh-Hadamard Spectrum of Supply Current Transient State Monitoring, in Proc. of International Conference on Human System Interactions (HSI), 2013, pp.401-406, DOI: 10.1109/hsi.2013.6577855, ISBN: 978-1-4673-5635-0 (Web of Science, Scopus, 10 pkt. MNiSW).

Tomasz Golonek, Piotr Jantos, Jerzy Rutkowski, Stimulus with limited band optimization for analogue circuit testing, Metrol. Meas. Syst. 2012 vol. 19, no. 1, pp. 73-84, DOI: 10.2478/v10178-012-0006-y, ISSN: 0860-8229 (IF 0.982, Web of Science, 20 pkt. MNSiW, lista A).

Piotr Jantos, Tomasz Golonek, Jerzy Rutkowski, A functional testing of analogue electronic circuits with the use of specification approximation in the time-domain response features space, Przegląd Elektrotechniczny, Sigma NOT, tom 87, nr 10, 2011, s. 110-113 (IF 0.244, Web of Science, 15 pkt. MNiSW).

Tomasz Golonek, Damian Grzechca, Jerzy Rutkowski, Analog IC Fault Diagnosis by Means of Supply Current Monitoring in Test Points Selected Evolutionarily, in Proc. of International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES), 2010, pp. 397-400, ISBN: 978-1-4244-5307-8 (Web of Science, 10 pkt. MNiSW).

Tomasz Golonek, Damian Grzechca, Jerzy Rutkowski, Ewolucyjna metoda identyfikacji diagnostycznego stanu liniowego układu analogowego (Evolutionary method for diagnostic state identification of a linear analog circuit), Prz. Elektrot. 2009 R. 85 nr 11, s. 135-138, ISSN: 0033-2097 (IF 0.196, Web of Science, 6 pkt. MNSiW , lista A).

Piotr Jantos, Damian Grzechca, Tomasz Golonek, Jerzy Rutkowski, Heuristic methods to test frequencies optimization for analogue circuits diagnosis, Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2008 vol. 56 no. 1, s. 29-38, ISSN: 0239-7528 (Web of Science, 6 pkt. MNSiW, lista A).

Tomasz Golonek, Jerzy Rutkowski, Genetic-algorithm-based method for optimal analog test points selection, IEEE Trans. Circuits Syst. II, 2007, vol. 54, no. 2, pp. 117-121, DOI: 10.1109/TCSII.2006.884112, ISSN: 1549-7747 (IF 1.104, Web of Science, 15 pts MNiSW , list A).

Tomasz Golonek, Damian Grzechca, Jerzy Rutkowski, Evolutionary system for analog test frequencies selection with fuzzy initialization, Proc of IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS), 2007, pp. 353-356, DOI: 10.1109/ddecs.2007.4295311, ISBN:978-1-4244-1161-0 (Web of Science).

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie