A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr inż. Jerzy Fiołka
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 32-237 16 97
E-mail: jerzy.fiolka@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 605

e-pracownik

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-0551-6746

Krótka biografia naukowa:

 • Studia magisterskie na kierunku “Elektronika i Telekomunikacja” specjalność “Aparatura elektroniczna” ukończone w 1999 r. (praca dyplomowa: „Komputer pokładowy do samochodu”).
 • Praca doktorska „Wykrywanie spalania stukowego w silnikach benzynowych z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych” (promotor dr hab. inż. Zdzisław Filus) obroniona z wyróżnieniem w 2004 roku.
 • Adiunkt od 2004 roku.

Zainteresowania naukowe

 • Elektronika samochodowa.
 • Przetwarzanie sygnałów cyfrowych z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych.
 • Technika analogowa.
 • Projektowanie oraz programowanie elektronicznych systemów wbudowanych opartych na mikrokontrolerach.
 • Techniczne aspekty obrazowania astronomicznego.
 • Stabilografia statyczna.

Wybrane osiągnięcia

 • Autor 48 publikacji naukowych.
 • Recenzje na rzecz konferencji międzynarodowych (Konferencja: Signal processing: algorithms, architectures, arrangements, and applications, SPA).
 • Prace w komitecie organizacyjnym ogólnopolskiego konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej” (coroczne edycje od 2018 roku).
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji “International Conference on Signals and Electronic Systems. ICSES'10, Gliwice, 2010.
 • Udział w „Nocy naukowców” (laboratorium „Elektroniki samochodowej”).
 • Ukończenie kursu „Innowacyjna Dydaktyka Nauczyciela Akademickiego Politechniki Śląskiej” organizowanego przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, 2017.
 • Ukończenie w roku akademickim 2019/2020 trzysemestralnych studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowania pedagogicznego” organizowanych przez Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej.

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Promotor ponad 50 prac magisterskich i inżynierskich.
 • Przygotowanie nowych wykładów, opracowanie nowych stanowisk laboratoryjnych oraz nowych przedmiotów w języku polskim i angielskim, m.in.:
  • Elektronika i Miernictwo
  • Projektowanie Układów Elektronicznych
  • Electronic Devices and Circuits
  • Electronics and Measurements
  • Analog Circuit Design – Practical Approach

Nagrody i wyróżnienia

 • Laureat konkursu o nagrodę koncernu FIAT (za pracę magisterską pt. „Komputer pokładowy do samochodu”, 2000 rok).
 • Laureat konkursu o nagrodę koncernu FIAT (za pracę doktorską pt. „Wykrywanie spalania stukowego w silnikach benzynowych z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych”, 2004 rok).
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2018.
 • Nagrody rektorskie:  III stopnia za działalność organizacyjną (24.10.2018, 14.10.2019) oraz III stopnia za działalność dydaktyczną (14.10.2012, 14.10.2015).

 

Wybrane publikacje naukowe z ostatnich 10 lat

 1. Fiołka Jerzy: Detekcja spalania stukowego w silnikach benzynowych oparta na metodzie HVD. Przegląd Elektrotechniczny, 2021, R. 97 nr 3 s. 150-156.
 2. Frohlich P., Gelenbe E., Fiołka Jerzy, Chęciński Jacek, Nowak M., Filus Zdzisław: Smart SDN management of Fog services to optimize QoS and energy. Sensors, 2021 vol. 21 iss. 9 s. 1-18.
 3. Fiołka Jerzy: Zastosowanie metody HVD do detekcji spalania stukowego w silnikach benzynowych. Elektronika, telekomunikacja, mobilność. Electronics, telecommunications, mobility. Pod red. Jacka Izydorczyka, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020.
 4. Kidoń Zenon, Fiołka Jerzy: Evaluation postural stability using complex-valued data Fourier analysis of the follow-up posturographic trajectories. Conference proceedings: Signal processing: algorithms, architectures, arrangements, and applications (SPA), 19-21 September, 2018, Poznań, Poland. SPA 2018,
 5. Fiołka Jerzy: Preliminary investigation of the in-cylinder pressure signal using Teager energy operato. Conference proceedings: Signal processing: algorithms, architectures, arrangements, and applications (SPA), 19-21 September, 2018, Poznań, Poland. SPA 2018.
 6. Kidoń Zenon, Fiołka Jerzy: Analiza harmoniczna zespolonego sygnału stabilograficznego. Przegląd Elektrotechniczny 2017, R. 93 nr 4 s. 185-188.
 7. Fiołka Jerzy: Application of the fractional Fourier transform in automotive system development: the problem of knock detection. Conference proceedings: Signal processing: algorithms, architectures, arrangements, and applications. SPA 2017, Poznan, 20-22nd September 2017.
 8. Malcher Andrzej, Fiołka Jerzy: Single-ended to differential converters based on operational amplifiers: Performance analysis and design tips. Przegląd Elektrotechniczny 2017, R. 93 nr 3 s. 287-293.
 9. Fiołka Jerzy, Malcher Andrzej: Analiza wybranych właściwości symetryzatorów napięcia zrealizowanych w oparciu o wzmacniacze operacyjne. Przegląd Elektrotechniczny, 2015, R. 91 nr 11 s. 318-325.
 10. Fiołka Jerzy: Fractional Fourier transform and its application to engine knock detection. Conference proceedings: Mixed design of integrated circuits and systems. MIXDES 2015.
 11. Kidoń Zenon, Fiołka Jerzy: Ocena postępów rehabilitacji za pomocą testu stabilografii nadążnej. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, R. 90 nr 9 s. 50-53.
 12. Fiołka Jerzy: Application of Hilbert-Huang transform to engine knock detection. Conference proceedings: Mixed design of integrated circuits and systems. MIXDES 2013.
 13. Fiołka Jerzy, Kidoń Zenon: Method for stabilogram characterization using angular-segment function. Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci., 2013 vol. 61 no. 2 s. 391-397.
 14. Fiołka Jerzy: Wykorzystanie transformacji Hilberta-Huanga do detekcji spalania stukowego w silnikach benzynowych. Elektronika, 2013, R. 54 nr 10 s. 67-69.
 15. Surma Maciej, Wójcik Dariusz, Fiołka Jerzy: Badanie możliwości zastosowania scalonych układów nadawczo-odbiorczych do budowy urządzeń radiowych dla nielicencjonowanych pasm subgigahercowych. Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. KKRRiT 2012, Gdańsk, 14-16 maja 2012.
 16. Grzechca Damian, Biolik B., Chruszczyk Łukasz, Fiołka Jerzy: Indoor location based on the signal fusion - mobile device and base station for 433 MHz band. 3rd International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation. IPIN 2012, Sydney, Australia, 13-15.11.2012
 17. Kidoń Zenon, Fiołka Jerzy: Test stabilografii nadążnej. Elektronika, 2012, R. 53 nr 9 s. 123-126.
 18. Fiołka Jerzy, Kidoń Zenon: Center of pressure trajectory segmentation for postural stability analysis. Conference proceedings: Mixed design of integrated circuits and systems. MIXDES 2011.
 19. Fiołka Jerzy, Kidoń Zenon: Metoda opisu trajektorii stabilograficznej za pomocą funkcji kątowo-odcinkowej. Materiały konferencji: Dziesiąta Krajowa Konferencja Elektroniki, [Darłówko Wschodnie, 05-09.06.2011].

 

Patenty:

Tytuł: "Sposób i system autoryzowanego monitorowania obecności w obszarze chronionym". Zgłoszenie P-393025 z dn. 23.11.2010. Wojciech MOCZULSKI, Wacław KUS, Damian GRZECHCA, Tomasz GOLONEK, Łukasz CHRUSZCZYK, Dariusz WÓJCIK, Maciej SURMA, Jerzy FIOŁKA, Piotr KYZIOŁ, Krzysztof CYRAN, OLeg ANTEMIJCZUK, Grzegorz BARON, Piotr CZEKALSKI,Jarosław PADLUCH, Krzysztof TOKARZ, Marek WYLEŻOŁ

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie