A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr inż. Krzysztof Bernacki
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 32-237 21 62
E-mail: krzysztof.bernacki@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 709

e-pracownik

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4647-7114
PUBLONS: https://publons.com/researcher/1295503
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof-Bernacki

 

Krótka biografia naukowa:

 • Studia magisterskie, wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek Elektronika i Telekomunikacja, specjalność Radioelektronika, ukończone w 2011 r.
 • Praca doktorska Zagadnienia dynamiki falowników napięcia współpracujących ze źródłami niskiego napięcia stałego (promotor prof. dr hab. inż. Zbigniew Rymarski) obroniona w 2016 r.
 • Adiunkt od 2016 r.

 

Zainteresowania naukowe:

 • Systemy i układy zasilające i zarządzające małej i średniej mocy.
 • Dynamika układów zasilających.
 • Modelowanie mało-sygnałowe układów zasilających.
 • Sterowanie w układach zasilających.
 • Metodyka projektowania układów zasilających.
 • Systemy i metody pomiarowe w układach energoelektronicznych.
 • Niekonwencjonalne źródła i układy zasilania.
 • Kompatybilność elektromagnetyczna.

 

Kierowanie krajowymi projektami badawczymi:

 • Kierownik projektu w ramach konkursu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Własności dynamiczne falowników napięcia współpracujących z sieciami impedancyjnymi, zasilanych z niskiego napięcia stałego, uwzględniające rzeczywiste parametry stosowanych magnetycznych materiałów miękkich”, 16/03/2016 – 15/09/2018
 • Kierownik projektu w ramach konkursu TANGO finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pt. „Metodyka doboru materiałów magnetycznych przeznaczonych do elementów systemów przetwarzania mocy elektrycznej na podstawie pomiarów ich rzeczywistych parametrów”, 01/07/2019 – 30/09/2020.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie