A A+ A++

POB6.7 Problemy degradacji i rewitalizacja terenów

Koordynatorzy
Prof. Hanna Barchańska RCh, Prof. Krzysztof Rostański RAr
Hanna.Barchanska@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 1027
Krzysztof.Rostanski@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2452

Godny podkreślenia jest też udział naukowców Politechniki Śląskiej we wdrożenia dotyczące rekultywacji terenów poprzemysłowych, w tym rewitalizacji architektury poprzemysłowej, terenów hałd powęglowych i pocynkowych, z doborem odpowiednich technologii, partycypacją społeczną i systemami edukacji ekologicznej i historycznej wspieranymi przez platformy internetowe, tablice ścieżek edukacyjnych i inną infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie edukacji na świeżym powietrzu. 

Rekultywacji wymagają też akweny wodne, zanieczyszczone związkami metali ciężkich oraz pozostałościami pestycydów, farmaceutyków i innych związków pochodzenia organicznego. Jedną z powszechnie stosowanych metod oczyszczania wód z tego typu zanieczyszczeń jest fitoremediacja. Pestycydy, jak i inne w/w związki, w środowisku ulegają licznym przemianom, zarówno biotycznym jak i abiotycznym, w wyniku których powstają produkty degradacji stanowiące często większe zagrożenie ekologiczne dla środowiska niż związki macierzyste. Dlatego fitoremediacja ukierunkowana na efektywne usuwanie związków macierzystych jest podejściem niewystarczającym. W związku z powyższym naukowcy Politechniki Śląskiej podjęli się badań mających na celu opracowanie warunków fitoremediacji, tak aby możliwe było usuwanie z wód zarówno zanieczyszczeń organicznych pochodzenia antropogenicznego jak i produktów degradacji tych związków.  

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie