A A+ A++

POB6.10 Kształtowanie środowiska wewnętrznego i inteligentne budynki

Koordynatorzy
Prof. Joanna Ferdyn-Grygierek RIE, Prof. Artur Nowoświat RB
Joanna.Ferdyn-Grygierek@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2912
Artur.Nowoswiat@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 1762
Podjęto także badania służące opracowaniu wytycznych i rekomendacji projektowych dla architektów, które dotyczą skonsolidowania obecnie rozproszonej teoretycznej i praktycznej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu integracji alternatywnych źródeł energii z architekturą budynków, ich formą, bryłą oraz elewacjami (np. turbiny wiatrowe, lub ogniwa fotowoltaiczne zintegrowane z fasadami budynków). Rozwiązania architektoniczne powinny wspierać instalację alternatywnych źródeł energii na budynkach w taki sposób aby nie zaburzać estetyki budynków, co obecnie ma nieraz miejsce (np. sterczące na dachach stelaże pod panele fotowoltaiczne, gdy połacie dachu nie mają odpowiedniej orientacji względem stron świata). W odniesieniu do przedsiębiorstw, w zależności od profilu poboru mocy, prowadzi się badania nad doborem mocy i typu źródeł energii (energia elektryczna i ciepło) oraz sterowaniem pracą poszczególnych źródeł w zależności od uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa. W odniesieniu do budynków mieszkaniowych - indywidualnych i wspólnotowych realizowane są prace badawcze nad źródłami mikrokogeneracyjnymi, systemami rozliczania kosztów energii elektrycznej i ciepła w układach wieloźródłowych. 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie