Zakup zintegrowanego systemu badawczego XPS, UPS i IPES do pomiarów właściwości półprzewodnikowych materiałów organicznych do zastosowania w organicznych i hybrydowych urządzeniach elektronicznych

W ramach dotacji celowej na realizację inwestycji na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Zwiększenie możliwości badawczych Politechniki Śląskiej w zakresie Elektroniki Organicznej” współfinansowanej ze środków budżetu Państwa na podstawie umowy nr 7201/IA/SP/2021, zakupiony zostanie Zintegrowany system badawczy XPS, UPS i IPES do pomiarów właściwości półprzewodnikowych materiałów organicznych do zastosowania w organicznych i hybrydowych urządzeniach elektronicznych.
Wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Inwestycje w nauce wynosi 3 780 000 PLN. Całkowity koszt inwestycji to 4 200 000 PLN.

Zadanie obejmuje zwiększenie możliwości badawczych Politechniki Śląskiej w zakresie elektroniki organicznej poprzez zakup i instalację zintegrowanego systemu badawczego XPS, UPS i IPES do pomiarów właściwości półprzewodnikowych materiałów organicznych do zastosowania w organicznych i hybrydowych urządzeniach elektronicznych.
Połączenie technik fotoemisyjnych: XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy), UPS (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy) oraz IPES (Inverse Photoemission Spectroscopy) daje możliwość pełnej charakterystyki struktury chemicznej i elektronowej, w tym obsadzonych i nieobsadzonych orbitali molekularnych (HOMO / LUMO) warstw elektroaktywnych osadzonych na nośnikach stałych, co jest niezbędne
w badaniach prowadzonych w obszarze elektroniki organicznej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie