Realizacja inwestycji „Przebudowa DS Barbara w celu poprawy warunków sanitarnych”

Politechnika Śląska otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponad 4 mln złotych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa DS Barbara w celu poprawy warunków sanitarnych”. Umowa dotacyjna została podpisana 18 grudnia 2020 r. Wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka, przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki na projekt pn. „Przebudowa DS Barbara w celu poprawy warunków sanitarnych” wynosi 4 092 000 zł. Całkowity koszt inwestycji to 5 116 100zł.

Celem projektu jest dostosowanie Domu Studenckiego „Barbara” do podwyższonych standardów sanitarnych zapewniających bezpieczne warunki zakwaterowania studentów poprzez utworzenie pokoi jedno- i dwuosobowych, wyposażonych w łazienki i aneksy kuchenne, przy jednoczesnym spełnieniu współczesnych standardów wykończenia i wyposażenia pomieszczeń. Przebudowa układu funkcjonalnego pomieszczeń wiąże się z wymianą i rozbudową instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, jak również z montażem nowych instalacji: wentylacji wywiewnej higrosterowanej, niskoprądowych i teleinformatycznych.

Dom Studencki „Barbara” znajduje się w Gliwicach przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7 na terenie osiedla studenckiego. Przed przebudową budynek zapewniał realizację funkcji mieszkalno-bytowych według normatywów obowiązujących w okresie jego budowy - oprócz pokoi mieszkalnych wyposażonych w umywalki, na każdym piętrze był grupowy węzeł sanitarny (natryski i ubikacje), pralnia i kuchnia. W wyniku reorganizacji pomieszczeń zostanie utworzonych 46 pokoi jednoosobowych oraz 50 pokoi dwuosobowych. Wyposażenie każdego pokoju w pełny węzeł sanitarny oraz aneks kuchenny pozwoli na wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka zdrowotnego studentów, związanego z kontaktem bezpośrednim i współużytkowaniem przez mieszkańców infrastruktury wspólnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, co ma szczególne znaczenie w dobie pandemii COVID-19.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie