Realizacja inwestycji "Rozbudowa Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej".

Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, dotyczącej rozbudowy infrastruktury informatycznej, prowadzi inwestycje związaną z wymianą przełączników sieci dystrybucyjnej w szkielecie Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Poprawne funkcjonowanie sieci ŚASK, która jest najrozleglejszą geograficznie regionalną siecią naukowo-akademicką w kraju jest krytycznym warunkiem niezakłóconej działalności jednostek naukowych i akademickich do niej przyłączonych. Wielu jednostkom ŚASK służy do integracji ich własnych sieci lokalnych, łącząc często bardzo odległe geograficznie obiekty przy pomocy sieci komputerowej o wysokich parametrach technicznych i dużej niezawodności.

Inwestycja finansowana jest ze środków przyznanych na podstawie umowy 7239/II/SP/2021 zawartej pomiędzy Politechniką Śląska i Ministrem Edukacji i Nauki, a także środków własnych Centrum Komputerowego.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 949 244,68 zł, wartość przyznanej dotacji to 750 000,00 zł.

Mapy sieci-2021-GB

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie