Realizacja inwestycji "Modernizacja i rozbudowa laboratoriów nowoczesnych materiałów polimerowych i hybrydowych".

W ramach dotacji celowej na realizację inwestycji budowlanej związanej z działalnością naukową, finansowanej ze środków budżetu Państwa na podstawie umowy nr 7190/IB/SP/2021, prowadzona jest na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej inwestycja o nazwie: "Modernizacja i rozbudowa laboratoriów nowoczesnych materiałów polimerowych i hybrydowych". Całkowita wartość inwestycji wynosi 5.602.978,74 zł i jest w całości finansowana ze środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zadanie inwestycyjne obejmuje modernizację wybranych pomieszczeń naukowo-badawczych Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydziału Chemicznego celem przystosowania ich do prowadzenia światowej klasy badań we współpracy z podmiotami naukowymi Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, prace budowlane i montażowe oraz pierwsze wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie