Zakup zintegrowanego systemu do wytwarzania organicznych
i nieorganicznych struktur półprzewodnikowych oraz organicznych
i hybrydowych urządzeń elektronicznych

W ramach dotacji celowej na realizację inwestycji na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Zwiększenie możliwości badawczych Politechniki Śląskiej w zakresie Elektroniki Organicznej” współfinansowanej ze środków budżetu Państwa na podstawie umowy nr 7093/IA/SP/2020, zakupiony zostanie Zintegrowany system do wytwarzania organicznych i nieorganicznych struktur półprzewodnikowych oraz organicznych
i hybrydowych urządzeń elektronicznych.

Wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Inwestycje w nauce wynosi 3 200 000 PLN.

Zadanie obejmuje zwiększenie możliwości badawczych Politechniki Śląskiej w zakresie elektroniki organicznej poprzez zakup i instalację zintegrowanego systemu do wytwarzania organicznych i nieorganicznych struktur półprzewodnikowych oraz organicznych i hybrydowych urządzeń elektronicznych.
System obejmuje specjalną komorę wraz z kriopompą o wysokiej próżni do termicznego napylania związków organicznych i nieorganicznych oraz wytwarzania organicznych urządzeń elektronicznych. Wysokiej jakości system do napylania pozwala na wytwarzanie nowoczesnych urządzeń mieszanych i hybrydowych, gdzie odległość między warstwami
i urządzeniami może być poniżej nanometra. Zintegrowany system zawiera także część do przygotowywania substratów, robot do enkapsulowania warstw oraz urządzeń wrażliwych na warunki zewnętrzne, lampę UV do utwardzania żywicy w obojętnej atmosferze, system pomiarowy urządzeń i warstw aktywnych. Wszystko jest zainstalowane w komorze rękawicowej z kontrolowaną atmosferą.
Zintegrowany system pozwala na wytworzenie, optymalizację i badanie organicznych urządzeń elektronicznych bez przenoszenia urządzeń ze strefy o kontrolowanej atmosferze.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie