A A+ A++
F5A3FFB8-1D15-4F87-883C-6D41592C2A4B

Co robi inżynier na sali operacyjnej? Otwarte seminarium naukowe KPKM

W dniu 1️⃣3️⃣.1️⃣2️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ o 1️⃣3️⃣:3️⃣0️⃣ w sali 36 na Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska odbędzie się kolejne seminarium Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska, na temat: 💥Co robi inżynier na sali operacyjnej❓💥.

Prelegentami będą dr hab. inż. Marek Wyleżoł, Prof. Pol. Śl. oraz dr inż. Małgorzata Muzalewska z naszej Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn. Prelegenci zabiorą nas w podróż przez najnowsze technologie generatywne, obrazowanie medyczne, aż po modelowanie postaci implantów medycznych. 🖥️🌐

Dowiemy się, jak interdyscyplinarny zespół naukowców i lekarzy tworzy zindywidualizowane, bioresorbowalne implanty, wspomagając rekonstrukcję twarzoczaszki i kończyn dolnych. 💻🦴

🔴Możesz dołączyć również do spotkania on-line poprzez platformę Zoom:

👉https://polsl-pl.zoom.us/j/91575958549

 

💥 Streszczenie wykładu:

Współczesny rozwój narzędzi informatycznych związanych z procesami: obrazowania medycznego, modelowania wirtualnego, inżynierii materiałowej oraz technologii wytwarzania generatywnego umożliwił niezwykły rozwój inżynierii biomedycznej w zakresie konstruowania i wytwarzania implantów m.in. układu kostnego.

Prelegenci przedstawią innowacyjne podejście z użyciem technologii generatywnych, które ma na celu wytwarzanie zindywidualizowanych, implantowalnych wyrobów medycznych z materiałów kompozytowych, biozgodnych, bioresorbowalnych i o właściwościach kościotwórczych.

Interdyscyplinarny zespół (naukowców, specjalistów i lekarzy) do którego należą Prof. PŚ Marek Wyleżoł oraz dr inż. Małgorzata Muzalewska, opracowuje, wytwarza oraz wszczepia ludziom bioresorbowalne implanty. Rolą prelegentów we wspomnianym zespole jest geometryczna rekonstrukcja układu kostnego na podstawie przetwarzania obrazowania medycznego oraz modelowanie postaci geometrycznych implantów. 

W ramach wykładu pokazane zostaną przykłady powstawania oraz zastosowania implantów w zakresie rekonstrukcji twarzoczaszki (implanty kranioplastyczne, szczęki i żuchwy) oraz w zakresie kończyn dolnych w zakresie wspomagania osteotomii rozwierającej.

🔵 Prof. PŚ Marek Wyleżoł - od 1996 jest pracownikiem Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej; od roku 2021 jej kierownikiem. Jego zawodowe zainteresowania dotyczą dziedzin modelowania wirtualnego z zastosowaniem systemów klasy CAx, modelowania wokselowego, inżynierii odwrotnej oraz wytwarzania generatywnego. Wiedzę dotyczącą wspomnianych dziedzin stosuje w zagadnieniach związanych z inżynierią mechaniczną oraz inżynierią biomedyczną. Brał udział w realizacji 5 projektów badawczych. Autor lub współautor 141 publikacji, w tym 3 podręczników dotyczących stosowania systemu CATIA v5. 

🔴 Dr inż. Małgorzata Muzalewska -  jest adiunktem w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej. Pracę magisterską (pt. Inżynierskie wspomaganie zabiegów neurochirurgicznych) obroniła na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej na kierunku Biomechanika i Sprzęt Medyczny w 2012 r.. Pracę doktorską (pt. Metodyka wielokryterialnej optymalizacji cech geometrycznych implantu ortopedycznego do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego) obroniła na Wydziale Mechanicznym tej samej uczelni na kierunku Budowa i Eksploatacji Maszyn w 2017 r. Jej zainteresowania naukowe obejmują biomechanikę, projektowanie struktur anatomicznych i implantów oraz optymalizację wielokryterialną.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie