A A+ A++

O Katedrze

Obszar badań naukowych Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej budowy i eksploatacji maszyn, łączącej zagadnienia związane z takimi dyscyplinami naukowymi jak informatyka oraz automatyka i robotyka. Problematyka badań prowadzonych w Katedrze wynika z analizy potrzeb rynkowych, jak również z potrzeb prowadzenia badań podstawowych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów praktycznych zarówno już rozpoznanych jak i tych spodziewanych w przyszłości. Przedmiotem naszych badań są również zagadnienia dotyczące rozwoju oraz stosowania metod poszerzonej rzeczywistości, przetwarzania sygnałów i obrazów, systemów akwizycji wiedzy oraz uczenia maszynowego, metod haptycznych w projektowaniu tworzyw plastycznych, metod i technik ograniczania hałasu i drgań, zagadnień modelowania i identyfikacji systemów, szybkiego prototypowania systemów diagnostycznych itp.

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn powstała, w swej obecnej formie, 1 X 2019 roku. Kontynuuje działalność Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn (1 IX 2012 roku) i Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn (1 IX 1991 roku) oraz Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn, wchodzącego w latach 1971 – 1991 w skład Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz wcześniej – Katedry Ogólnych Podstaw Konstrukcji Maszyn (dawniej – Części Maszyn), działającej od chwili powstania Uczelni.

Główne kierunki badań:

  • wspomaganie komputerowe procesów projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn oraz zapewnienia jakości,
  • metodologia diagnostyki technicznej maszyn,
  • metody i techniki sztucznej inteligencji,
  • rozwój i zastosowanie systemów doradczych,
  • metody pozyskiwania wiedzy w projektowaniu i eksploatacji maszyn,
  • metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie