A A+ A++

Współpraca

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn realizuje zlecone prace o charakterze badawczym i usługowym. Przyjmujemy zlecenia dotyczące m.in.:

 • diagnozowania stanu maszyn i procesów technologicznych. W ramach czego oferujemy Państwu pomoc w:
  • budowie i rozwoju nowoczesnych systemów diagnostycznych np. do kontroli procesów produkcyjnych oraz układów rozległych (np. sieci wodociągowe. kanalizacyjne), badania stanu maszyn podczas działania,
  • prowadzeniu badań diagnostycznych wspomaganych wieloaspektowymi pomiarami wielkości wibroakustycznych, termicznych, np. badanie izolacyjności cieplnej budynków, diagnostyka urządzeń cieplnych i rurociągów,
  • diagnozowaniu wad powierzchniowych z zastosowaniem odpowiednich systemów wizyjnych,
  • ocenie zagrożeń przed drganiami i hałasem, przygotowywaniu ekspertyz w zakresie ich oddziaływania na człowieka jak również sposobami ograniczania ich propagacji;
   
 • prowadzenia pomiarów różnych wielkości fizycznych, np.:
  • pomiarów akustycznych m.in. poziomu dźwięku, mocy akustycznej, natężenia dźwięku, lokalizacji źródeł dźwięku,
  • pomiarów odkształceń za pomocą tensometrów oporowych oraz piezoelektrycznego czujnika odkształceń,
  • obserwacji termowizyjnych np. dla potrzeb badań nieniszczących;
   
 • prowadzenia eksperymentalnych badań modalnych
   
 • prac projektowych i konstrukcyjnych dotyczących m.in.:
  • budowy układów mechatronicznych,
  • kompleksowej budowy robotów o różnorodnym przeznaczeniu;
   
 • opracowywania aplikacji do wspomagania prowadzenia prac inżynierskich podczas procesu projektowania i konstruowania maszyn z zastosowaniem komputerowych systemów CAD/CAM i ich rozbudowie o narzędzia umożliwiające pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy inżynierskiej;
   
 • tworzenia inteligentnych systemów obliczeniowych i decyzyjnych do rozwiązywania i wspomagania rozwiązywania różnorodnych problemów, które pojawiają się, lub mogą się pojawić w praktyce inżynierskiej, np. systemy doradcze, systemy obliczeniowe wspomagane sztuczną inteligencją;
   
 • tworzenia i wykonywania modeli 3D obiektów o ograniczonych wymiarach, poprzez ich digitalizację na podstawie obiektów fizycznych lub na podstawie niepełnej dokumentacji rysunkowej, a następnie ich wykonanie techniką frezowania ( z zastosowaniem tworzywa Necuron). Opracowane modele mogą być wykorzystywane na potrzeby produkcji artystycznej, zabawkarskiej, wędkarskiej, filmowej, reklamowej itp. jak również medycznej poprzez wykonywanie implantów, protez, endoprotez itd.;

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie